Osiedle Neonowe zlokalizowane jest w obrębie Starego Miasta, przy ulicy Katedralnej, w sercu Częstochowy, które aktualnie jest w fazie rewitalizacji. Na naszych oczach przekształca się w niezwykle atrakcyjną część miasta, nabierając świeżości, energii oraz ducha nowoczesności. Osiedle Neonowe swoją nietuzinkową architekturą wpisuje się w ten trend i daje przykład, jak można nadać nowe oblicze Staremu Miastu.
 
Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Projekt (Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie.

We wrześniu i październiku 2015 roku Fundacja Oczami Brata startuje z kolejną edycją projektu „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie”, którego głównym celem jest promocja autorskiej twórczości osób niepełnosprawnych. Projekt ma zasięg regionalny.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Częstochowy.

Podobnie jak w poprzednich odsłonach, w ramach tegorocznej akcji odbędą się cztery wydarzenia (gra miejska, salon poezji, happening, przegląd „Maskarada”), ukierunkowane na integrację oraz podniesienie poziomu tolerancji wobec osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności.
Cele przyświecające idei zostaną zrealizowane poprzez stworzenie przestrzeni do integracji i poznania się osób z różnych środowisk, współpracę między osobami o różnej sprawności, podniesienie samoświadomości i wiary w siebie, ułatwienie osobom niepełnosprawnym przełamania barier, wzmacnianie więzi społecznych.
Idee „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” promować ma kampania społeczna. W sierpniu br. zostanie zorganizowana sesja fotograficzna, przedstawiająca m.in. artystów z zespołem Downa. Zdjęcia publikowane w Internecie mają zachęcać do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.

Przedsięwzięcie rozpocznie się 11 września Grą Miejską pn. „Teraz Błeszno”, która odbędzie się na terenie dzielnicy Błeszno. Rozpoczęcie przewidziano na godzinę 10.00. Gra miejska jest to nowa forma rozrywki, rozgrywana w wielu miejscach na świecie. Esencją gier miejskich jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej, jako istotnego elementu rozgrywki. Zostanie w nią zaangażowane łącznie 150 osób, w tym 50 wolontariuszy oraz 10 grup po 10 osób. Tym razem sprawdzać będą oni swoja wiedzę o ekonomii społecznej i ekologii. Zadania oparte będą na interaktywnych metodach warsztatowych. W rozwiązaniu gry pomagać będą wskazówki wręczane przez wolontariuszy. Współorganizatorem gry będzie Partnerstwo na rzecz Aktynowości Lokalnej „Teraz Błeszno”. Gra Miejska to świetna zabawa o charakterze konkursowym, pozwalająca
przede wszystkim zatrzeć granice między osobami o różnych stopniach niepełnosprawności, poprzez udział uczniów klas pierwszych szkół specjalnych i integracyjnych. - To także idealna promocja ekonomi społecznej i idei pomocy drugiemu człowiekowi, umożliwiająca przy tym sprawdzenie samego siebie - swoich mocnych i słabych stron – zaznacza Paweł Bilski, Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września br.

Dwa tygodnie później, czyli 25 września o godzinie 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury, niepełnosprawni poeci przedstawią swoją twórczość, w ramach kolejnego już, cieszącego się dużym zainteresowaniem Salonu Poezji. Podobne Salony poetyckie organizowane są w wielu miastach Polski, jaki i poza granicami naszego kraju i są inicjatywą aktorki Anny Dymnej. Podczas salonu zostanie zaprezentowana twórczość niepełnosprawnych poetów. Muzycznie salon zilustrują osoby o różnej sprawności.

Natomiast 9 października o godzinie 10.00 na Placu Biegańskiego w Częstochowie, odbędzie się happening pod nazwą „Malowanie na Bieganie”. Tutaj, wyrażając swoją twórczą ekspresję w przestrzeni publicznej, osoby niepełnosprawne będą mogły nie tylko zacieśnić więzi emocjonalne z rodzicami, opiekunami czy rówieśnikami ze szkół, ale także zintegrować się z mieszkańcami miasta. Łącznie 70 osób, na ośmiu kartonach formatu A0, przy użyciu farb, stworzy symboliczną abstrakcję nawiązującą do współdziałania i wzajemnej tolerancji. Ta inicjatywa to nie tylko scalająca, stwarzająca okazje do wspólnego tworzenia forma zabawy, ale co najważniejsze, działanie uwrażliwiające społeczeństwo. W ciągu dwóch godzin trwania happeningu (finał zaplanowano na godzinę 12.00) nie zabraknie wielu animacji dla uczestników,
takich jak: malowanie twarzy, modelowanie balonów, zabawa z chustą animacyjną i wielu innych. Wynik wysiłków artystycznych niepełnosprawnych malarzy i ich pomocników wyeksponowany zostanie w trakcie Przeglądu „Maskarada”.

23 października o godzinie 10.00 w Hali Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej 4 (na III piętrze) odbędzie się Przegląd Teatralno - Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada”. Inicjatywę tę zainspirowało odbywające sięw Krakowie wydarzenie pod nazwą „Albertiana” będące dziełem Fundacji imienia Brata Alberta oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
- Przegląd „Maskarada” nie tylko daje możliwość występu na prawdziwej scenie czy skorzystania z profesjonalnie przygotowanego zaplecza technicznego, ale co stanowi o jego wyjątkowości i niepowtarzalności, i co odróżnia go od innych tego typu akcji, pozwala na zaprezentowanie na scenie osób niepełnosprawnych w towarzystwie wolontariuszy – zaznacza Paweł Bliski. Przegląd Teatralno – Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” nie ma charakteru konkursowego. Łączy na scenie osoby o różnej sprawności i promuje grupy teatralne, muzyków i piosenkarzy.W tegorocznym przeglądzie weźmie udział około osiem grup teatralno muzycznych oraz zaprezentuje się trzech artystów indywidualnych, łącznie około 135 osób. Przegląd, którego zakończenie przewidziano na godzinę 15.00 stanowił będzie swoiste podsumowanie całego projektu „(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie”. Wtedy też uczestnikom Gry Miejskiej wręczone zostaną nagrody. Wówczas będzie też można podziwiać ogromny obraz namalowany przez niepełnosprawnych artystów podczas happeningu „Malowanie na Bieganie”. Inicjatywę zwieńczy poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym projekcie!