Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Ubezpieczenie bezskładkowe – na czym polega?

 

Podjęcie decyzji o wykupieniu polisy na życie zazwyczaj jest poprzedzone analizą sytuacji finansowej oraz oceną możliwości opłacania składki. Podpisując umowę, ubezpieczający nie zakłada też, że zrezygnuje z ochrony po roku od jej rozpoczęcia. Zdarza się jednak, że zmiana sytuacji finansowej pokrzyżuje jego plany. Wówczas może zdecydować się na ubezpieczenie bezskładkowe. 


Oferty ubezpieczeniowe a terminy trwania umów

Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym ma na celu zapewnienie korzyści obu stronom. Ubezpieczający otrzymuje wsparcie finansowe na wypadek wystąpienia zdarzenia określonego w umowie. Mogą nimi być zgon bliskiej osoby, narodziny dziecka, długa choroba czy konieczność przejścia operacji chirurgicznej. W każdej z tych sytuacji spełnienie warunków określonych w OWU uprawnia go do otrzymania odszkodowania.

Korzyści chce też uzyskać ubezpieczyciel. Z tego powodu w warunkach umieszcza różne ograniczenia, takie jak okres karencji czy czas trwania umowy. Warto pamiętać, że jeśli wybierzesz wysoką Sumę Ubezpieczenia, towarzystwo będzie Ci ją musiało wypłacić, gdy dojdzie do zdarzenia. Dlatego, zanim będziesz mógł o nią wystąpić, musisz wpłacić do kasy firmy odpowiednią sumę w składkach. Musisz też zadeklarować, że będziesz te składki wpłacać w okresie kilku lat. Nie możesz jednak przewidzieć, czy Twoja sytuacja w tym czasie nie zmieni się na gorsze, a regularne wpłaty będą poza Twoim zasięgiem. 


Ubezpieczenie bezskałdkowe jako sposób na brak dochodów

Wybierając ubezpieczenie na życie lub inną dowolną polisę to Ty określasz, na jaka sumę chcesz się ubezpieczyć i jak wysokie będziesz płacić składki. Jeśli wykupujesz ją w dobrym okresie, z pewnością SU będzie wysoka. Może się jednak zdarzyć, że w okresie kilku czy kilkunastu lat trwania umowy stracisz pracę, zachorujesz lub Twoja firma przestanie prosperować. Opłacanie składek ubezpieczeniowych z pewnością będzie wówczas zbędnym obciążeniem. Do wyboru masz wówczas zawieszenie polisy lub przejście na tryb bezskładkowy.

Czym jest ubezpieczenie bezskładkowe? W ogólnym rozumieniu jest to okres, w którym umowa nadal pozostaje ważna, ale nie jesteś objęty ochroną w pełnym zakresie. Jednocześnie nie opłacasz też należnych składek. Taka sytuacja może nastąpić, gdy:

  • przestaniesz regularnie wpłacać składki na konto ubezpieczyciela, a ten zmienia tryb umowy na bezskładkowy,
  • nie możesz regularnie opłacać składek i występujesz z wnioskiem do ubezpieczyciela o przejście na taki tryb,
  • przejście na ubezpieczenie bezskładkowe wynika z warunków polisy.

Ta ostatnia sytuacja ma miejsce w przypadku dożywotnich polis na życie dla seniorów. Umowa zazwyczaj jest zawierana na okres do osiągnięcia określonego wieku. Jeśli ubezpieczony żyje dłużej, nie płaci składek, ale nadal jest objęty ochroną. 


Jakie konsekwencje niesie ubezpieczenie bezskładkowe?

Chociaż przejście na ubezpieczenie bezskładkowe wydaje się ratunkiem w trudnej sytuacji, w rzeczywistości niesie ono za sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim jest to zmiana nieodwracalna. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja sytuacja znów się poprawi, nie będziesz mógł powrócić do poprzednich warunków. Ma to znaczenie przede wszystkim dlatego, że w trybie bezskładkowym możesz korzystać jedynie wariantu podstawowego ubezpieczenia. Wszystkie rozszerzenia zostają anulowane. Znacznie ulega też obniżeniu suma ubezpieczenia.