Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Jubileusz 40-lecia Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie zaprasza na Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Koncert odbędzie się  18 czerwca 2016r. o godz. 16.00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Towarzystwo Muzyczne od 40 lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym województwa śląskiego, szczególnie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Od momentu powstania w marcu 1976 roku, pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne, statutowym zadaniem stowarzyszenia było koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których pobierało naukę blisko 1500 uczniów. Towarzystwo nadzorowało merytoryczną działalność placówek poprzez nadzór pedagogiczny, hospitację zajęć, szkolenia nauczycieli, pełniło nadzór administracyjny.

CTM prężnie włączyło się w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta i województwa. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem dwóch dużych festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Mussicales” a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Towarzystwo organizowało przeglądy orkiestr dętych, zespołów chóralnych, zespołów ognisk muzycznych. Było inicjatorem niedzielnych poranków muzycznych dla dzieci, cyklu koncertów „Muzyka kameralna dla wszystkich” oraz cyklu letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, a później w altanie parkowej. Towarzystwo promowało młode talenty oraz dorobek miejscowych muzyków. Organizowało ponadto sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM otrzymało własną siedzibę przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne,  W latach 1993-1994 nawiązało kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu były organizowane recitale chopinowskie stypendystów japońskich.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przemiany polityczne i ekonomiczne kraju znacznie ograniczyły działalność CTM. Dotowane do tej pory przez Ministerstwo Kultury i Sztuki ogniska musiały przejść na własny rozrachunek, co spowodowało znaczny spadek liczby uczniów. Również CTM zostało pozbawione własnej siedziby. Decyzją władz wojewódzkich budynek przy ul. Wolności 30 przejęła Częstochowska Grupa Kapitałowa, a stowarzyszenie znalazło kąt w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie (1998r.).

Ograniczając swoją działalność jedynie do sprawowania merytorycznej opieki nad ogniskami, których pozostało sześć, na Walnym Zebraniu członkowie zmienili zakres działalności statutowej i nazwę na Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie. Wtedy to ze środków własnych oraz celowych, przyznawanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd organizował jedynie koncerty i konkursy dla uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych.

W 2002r. stowarzyszenie wróciło do dawnych zadań statutowych na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej przyjmując nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie.

W 1993r. z inicjatywy pianisty Cezarego Saneckiego odbył się Konkurs Muzyki Kameralnej, który był kontynuowany corocznie w latach 2001- 2003.

W 2000r. odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje, którego pomysłodawcą i organizatorem był Piotr Biazik. Kolejne edycje odbyły się w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Od 2005r. corocznie TM organizuje Częstochowskie Dni Muzyki Organowej o randze międzynarodowej, których pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest wiceprezes TM Jan Mroczek. Najmłodszym projektem jest Jurajska Jesień Muzyczna /od 2013r./, festiwal, na który artystów zaprasza Aleksandra Szwejkowska – Belica. Z jej też inicjatywy w wakacje 2007, 2008, 2009 odbywały się dwutygodniowe warsztaty skrzypcowe w Zakopanem dla młodzieży.

Ważną rolę w realizacji statutowych zadań odgrywa stała współpraca z wieloma instytucjami kultury miasta, a szczególnie z Częstochowską Filharmonią im. Bronisława Hubermana. Razem udało się: zorganizować kurs dyrygencki w 2007, wydać płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z pianistą Adamem Makowiczem i zespołem Five o’clock. W 2012 roku wraz z Muzeum Częstochowskim TM było współorganizatorem wystawy znanego reżysera, operatora filmowego, artysty fotografika Zdzisława Sowińskiego „Wojciech Kilar teraz, teraz, teraz i … amen”.

Obecnie TM koordynuje pracą czterech Społecznych Ognisk Muzycznych: – nr 2 i 3 w Częstochowie oraz Kłobucku i Lublińcu, w których naukę gry na instrumentach i śpiewu pobiera ok. 300 uczniów. Imprezy dla SOM, które weszły na stałe do kalendarza to coroczne konkursy teoretycznej wiedzy muzycznej, konkurs instrumentalny i wokalny, styczniowe spotkanie z Mikołajem i majowy koncert wszystkich ognisk.

Od 2006 r. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie jest organizacją pożytku publicznego.

Koncert Jubileuszowy dedykowany jest członkom stowarzyszenia, mieszkańcom Częstochowy i ościennych gmin i powiatów.

Program koncertu:
  • wręczenie medali państwowych i odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego długoletnim, wzorowym członkom TM,
  • nadanie tytułu Honorowego Członka TM
  • wręczenie statuetek i podziękowań jednostkom administracyjnym, stowarzyszeniom i osobom prywatnym za wspieranie działań TM na rzecz kultury. 

Część artystyczna :

  • Aleksandra Szwejkowska - Belica – skrzypaczka, pedagog, członek naszego Towarzystwa, kierownik artystyczny Jurajskiej Jesieni Muzycznej, m. in. laureatka nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 2015 w dziedzinie muzyka,
  • Cezary Sanecki – pianista, pedagog, obecnie Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, były członek Zarządu TM,
  • zespół SOKÓŁ ORKESTAR, którego członkiem jest znakomity akordeonista, wykładowca klasy akordeonu Krakowskiej Szkoły Jazzowej - Jakub Mietła – laureat m.in. I nagrody, ufundowanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Międzynarodowego Konkursu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje Częstochowa 2000, którego był organizowany przez TM w latach 2000- 2009. 

W finale Koncertu wraz z zespołem Sokół Orkestar wystąpią /w liczbie stu/ uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych: Nr 2 i 3 w Częstochowie, Kłobucku i Lublińcu. Całość koncertu poprowadzi Beata Młynarczyk, pedagog, prelegent, wiceprezes Zarządu.

Koncert został dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Patronat medialny objęła Telewizja Polska S. A Oddział Katowice.
Zapraszamy!