Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji toreb papierowych, dystrybucji i promocji opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników opakowań,że mogą one być nie tylko funkcjonalne i nowoczesne,ale i przyjazne środowisku.

Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75

Biznes


 

Pracujący student – o czym warto wiedzieć?

Wielu studentów w czasie wakacyjnej przerwy od nauki podejmuje pracę. W zależności od zawartej umowy albo za studenta są płacone składki, albo nie. Podejmując zatrudnienia, warto wiedzieć, z jakich świadczeń można korzystać, gdy odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

 

 

 

Studenci, którzy z tytułu zatrudnienia podlegają ubezpieczeniom społecznym, mają prawo m.in. do świadczeń w razie choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny czy długotrwałej niezdolności do pracy. Praca liczy się też do przyszłej emerytury. Z kolei objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym daje np. prawo do bezpłatnych wizyt lekarskich- informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Nie każda umowa zawarta ze studentem rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Studenci bardzo często zatrudniani są na zleceniach z uwagi na to, że do 26 roku życia  za studenta-zleceniobiorcę firma nie zapłaci składek do ZUS-u. Student do ukończenia 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, o ile nie zawiera jej z własnym pracodawcą albo na jego rzecz. Jeśli podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą albo na jego rzecz, to pracodawca będzie musiał opłacić od umowy zlecenia wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę oskładkowania stanowić będzie suma wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia- dodaje rzecznik.

Co ważne według przepisów ubezpieczeniowych studentem nie są studenci studiów doktoranckich i podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat.

Umowa zlecenia ze składkami

Po ukończeniu 26 lat przez studenta lub gdy utracił on status studenta, bo np. w czerwcu obronił licencjat i od października rozpoczyna uzupełniające studia magisterskie, zleceniodawca będzie musiał zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym student będzie obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, z którego są wypłacane np. zasiłki chorobowe i macierzyńskie  następuje na wniosek zleceniobiorcy (studenta) zgłoszony do zleceniodawcy.

Student na bieżąco powinien informować swojego zleceniodawcę, czy nadal posiada status studenta. Bez tej informacji zleceniodawca nie będzie w stanie prawidłowo rozliczać się z ZUS. Dlatego warto wiedzieć do kiedy jest się studentem. Status studenta traci się także po obronie pracy dyplomowej, a  jeśli nie ma takiej obrony np. na kierunkach lekarskich, to studentem jest się do dnia zdania ostatniego egzaminu. Z kolei studenci farmacji zachowują status studenta do ostatniego dnia obowiązkowych praktyk.

Umowa o pracę

Kolejną popularną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. W przypadku tej umowy posiadanie statusu studenta nie odgrywa żadnej roli. Wszystkie składki do ZUS-u są obowiązkowe (łącznie z chorobową). Student zatrudniony na umowę o pracę, nawet jeśli ma mniej niż 26 lat, podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Tym samym pracodawca opłaca za niego obowiązkowo wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Student na etacie zyskuje wiele przywilejów, których nie mają osoby pracujące na umowę zlecenia. Między innymi ma prawo do płatnego urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest też objęty wszystkimi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a dzięki temu korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują – ma prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa.

Umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło niezależnie czy jest się studentem, czy nie, nie płaci się żadnych składek, o ile jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Student, który pracuje  na umowie bez składek ma co prawda więcej do wypłaty na „rękę”, ale nie ma ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie ma prawa do świadczeń. W konsekwencji, jeśli się rozchoruje, to nie otrzyma zasiłku chorobowego, a jeśli przytrafi mu się wypadek, to nie dostanie odszkodowania. Za leczenie też będzie musiał zapłacić sam. Dlatego, zanim zdecydujemy się podjąć pracę, warto zastanowić się, jakie są plusy i minusy konkretnej umowy.

 

 


 

Potrzebna kasa fiskalna? Dokonaj dobrego wyboru!

 

 

Zakładasz własny biznes?
Rozpoczynasz działalność gospodarczą?
Będziesz świadczyć usługi fryzjerskie, kosmetyczne, prowadzić swój salon, punkt gastronomiczny, gabinet lekarski lub warsztat samochodowy?

W świetle obecnych przepisów musisz posiadać kasę fiskalną.
Nie martw się.
Możesz przejść przez to całkowicie bezboleśnie!

A może potrzebujesz zmiany swoich urządzeń fiskalnych?

Zapraszamy do firmy "JOLANTA" Kasy Fiskalne z Częstochowy, która zajmuje się sprzedażą i instalacją kas i drukarek fiskalnych, a także systemów sprzedaży dopasowanych do Twoich potrzeb. 

To  autoryzowany dealer urządzeń fiskalnych wielu producentów, już od 20 lat! 

 W ramach zakupu kasy bądź drukarki fiskalnej następuje instalacja, programowanie, szkolenie, fiskalizacja, przygotowanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego oraz przypomnienia o obowiązkowych przeglądach.

Tu także załatwisz wszelkie formalności związane z posiadaniem terminala płatniczego!

Zapraszamy: www.kasy.czest.pl

Tel. 601-093-323
Al. Wolności 66
42-217 Częstochowa

Polecamy: https://czest.info/biznes

 

 

 


 

Gdzie bezpiecznie przechowywać rzeczy podczas podróży?

 

 

 

Podróże są bardzo rozwijające i stanowią niepowtarzalną okazję do poznawania nowych kultur oraz zwiedzania ciekawych miejsc. O ile jednak bez większego problemu można zorganizować kilkudniowy wypad za miasto, to problem pojawia się wtedy, gdy ktoś planuje dużą podróż do innego miasta lub kraju. Często wiąże się to z zabraniem ze sobą wielu rzeczy, a to utrudnia podróżowanie ze względu na konieczność ich pilnowania.

 

 

  1. Na czym polega self storage?
  2. Boksy samoobsługowe dla podróżników
  3. Ile kosztują magazyny samoobsługowe?
  4. Jak zacząć wynajem magazynu w Katowicach (self storage)?
  5.  
 

 

 

Czy za pracującego studenta trzeba opłacać składki w ZUS?

 

Wakacje to czas, gdy studenci szukają płatnego zajęcia. Od lat najbardziej popularną formą zatrudniania żaków to umowa zlecenie. Dlaczego? Bo za studenta, który nie ukończył 26 lat nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 

Umowa zlecenie

 

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie to dla przedsiębiorcy „oszczędności”, bo nie wiąże się
z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jest przy umowie o dzieło. Tak pracodawca, jak i student nie płacą składek. To jednak ma też minusy. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło ze studentem przed ukończeniem przed niego 26. roku życia, nie daje mu asekuracji w postaci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, na przykład zasiłku chorobowego.

 

- Jeżeli student ukończył 26 lat i podpisał umowę zlecenie to podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Każdy musi zdecydować czy opłacać składkę chorobową. Jeśli student wybierze taką opcję to powinien to zgłosić zleceniodawcy i złożyć u niego odpowiednie oświadczenie. Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe daje możliwość korzystania z płatnych zwolnień chorobowych - Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

 

O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy gdy chcą zatrudnić studenta? 

O tym, że zwolnienie z opłacania składek dotyczy osób, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów. Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo ani narodowość. Na przykład student z Ukrainy, który nie skończył 26. lat, też będzie zwolniony z opłacania składek od umowy zlecenia.

 Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyty w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce termin „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że w myśl ustawy o ubezpieczeniach społecznych za zleceniobiorcę, który nie skończył 26 lat - ale zakończył edukację na pierwszym stopniu studiów, a jest przed rozpoczęciem edukacji na drugim stopniu studiów - należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. 

Umowa o pracę

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) jest dla pracodawcy obowiązkiem jeśli strony podpisują umowę o pracę. W tej sytuacji nie ma znaczenia wiek zatrudnionego studenta. Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniający,  w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy powinien zgłosić to w ZUS.

- Umowa o pracę dla studenta jest korzystne. Jego konto ubezpieczonego w ZUS jest zasilane składkami. Buduje swój kapitał na przyszłość, bo odkłada na emeryturę. Ponadto zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w konkretnych okolicznościach daje gwarancję korzystania z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Oprócz tego umowa o pracę to przywileje w postaci prawa do urlopu oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. 

 Dorabianie a renta rodzinna

Studenci, pobierający rentę rodzinną z ZUS powinni wiedzieć, że obowiązują ich progi w uzyskiwaniu przychodów z pracy. Jeśli je przekroczą, ZUS może zredukować świadczenie bądź zawiesić wypłacanie renty. 

- Zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania renty rodzinnej jest uzależnione od przychodów osiąganych z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będzie miał przychód na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą Sebastian Szczurek – rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Wyjątek stanowi umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie wtedy, gdy student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.

 Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca do końca sierpnia 2023 r. jest to kwota 4987 zł brutto. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od czerwca 9261,60  zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną rentę.

 

Jeśli pensja studenta, pobierającego rentę rodzinną, przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższa niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to ZUS ma prawo zmniejszyć rentę o kwotę przekroczenia, lecz nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Obecnie w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby to kwota 675,24 zł.

 

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

 


Temperatura cen mieszkań rośnie. Gdzie najgorętsze stawki za 1m2?

Rankomat.pl przygotował „raport pogodowy” dla rynku nieruchomości. Najbardziej upalnym miastem Polski pozostaje niezmiennie Warszawa, w której średnia cena 1m2 mieszkania wynosi już ponad 13,2 tys. zł. Na przeciwnym krańcu znajduje się Bydgoszcz i Gorzów Wielkopolski, które oferują kupującym przyjemny chłód cenowy. Nieruchomościowy klimat najszybciej zmienia się w Opolu, gdzie cena 1m2 wzrosła w ciągu kwartału o ponad 1 tys. zł. Najbardziej stabilną aurą cieszy się Toruń, w którym w tym samym okresie nieruchomości zdrożały średnio tylko o 32 zł za 1m2.

Eksperci rankomat.pl przygotowali analizę cen mieszkań na rynku wtórnym, porównując dane z końca 2022 roku ze stawkami na koniec I kwartału 2023 roku. W oparciu o nie stworzyli nieruchomościową prognozę pogody dla miast wojewódzkich i całych województw*.

Cenowy skwar w Warszawie, Gdańsku i Krakowie

 

Już od kilku lat kolejność najbardziej upalnych miast wojewódzkich pod względem cen mieszkań wygląda podobnie. Prowadzi Warszawa (obecnie 13 223 zł/1m2), następne są Gdańsk, Kraków i Wrocław, które regularnie zamieniają się miejscami. Do przekroczenia progu 10 000 zł/1m2 mieszkania z rynku wtórnego zbliża się Poznań, a pułap 9000 zł wkrótce przebiją Rzeszów, Lublin
i Szczecin. Natomiast najbardziej przyjemny klimat cenowy ze wszystkich miast wojewódzkich mają Zielona Góra, Bydgoszcz
i Gorzów Wielkopolski, gdzie kupujący płacą za 1m2 poniżej 7000 zł.

Mimo że Warszawa cenowo jest prawie dwa razy bardziej upalna od Gorzowa Wlkp., to właśnie w tym ostatnim wzrost ceny na 1m2 był jednym z najwyższych w kraju (+778 zł). Ceny szybko rosły także we Wrocławiu (+842 zł) i Opolu (+1075 zł). Najbardziej stabilna sytuacja panuje w Toruniu (+32 zł/1m2), Białymstoku (+108 zł) i Łodzi (+181 zł).

Wyraźne ocieplenie w zachodniopomorskim

 
 

Cenowa temperatura mieszkań jest nieco niższa w perspektywie całych województw. Najgorętszymi są mazowieckie (11 500 zł/1m2), małopolskie (10690 zł) i pomorskie (9969 zł). Tuż za podium znalazło się zachodniopomorskie, gdzie ceny mieszkań są zdecydowanie niższe (7558 zł).

Najzimniejszymi województwami pod tym względem są śląskie (5630 zł), lubuskie (5741 zł)
i opolskie (5445 zł). W całej Polsce średnia cen mieszkań wynosi obecnie 7661 zł/1m2.

W odróżnieniu od miast wojewódzkich niektóre województwa zanotowały spadki cen mieszkań między IV kw. 2022 r. a I kw. 2023 r. Najwięcej ochłodziły się stawki mieszkania z rynku wtórnego w mazowieckim (-307 zł/1m2), dolnośląskim (-249 zł) i pomorskim (-233 zł). Między kwartałami były też wyraźne ocieplenia cen, jak w podkarpackim (+510 zł/1m2), opolskim (+311 zł) i świętokrzyskim (+305 zł).

Zakopane i Orneta na cenowych biegunach

 
 

Ze wszystkich większych miejscowości najgorętsze ceny mieszkań mają Zakopane (18 950 zł/1m2), Międzyzdroje (15 943 zł) i Sopot (15 694 zł). Temperatura cen mieszkań jest tam znacznie wyższa od stolicy danego województwa. Podobnie jest w śląskim i dolnośląskim, gdzie Katowice ustępują Bielsku-Białej, a Wrocław Karpaczowi.

Jeszcze większe skrajności widać w zestawieniu cen mieszkań w poszczególnym województwie. W mazowieckim najgorętszym miastem pod względem stawek za 1m2 mieszkania z rynku wtórnego jest Warszawa (13 223 zł), a prawie trzykrotnie chłodniej jest w Ciechanowie (5405 zł). Podobna proporcja dotyczy Zakopanego i Trzebini, Sopotu i Malborka, Międzyzdrojów i Drawska Pomorskiego czy Karpacza i Nowej Rudy.

Nie tak duże różnice temperatur cen mieszkań panują w obrębie łódzkiego (Łódź i Bełchatów), świętokrzyskiego (Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski) czy kujawsko-pomorskiego (Toruń i Rypin).

Temperatura polisy mieszkaniowej bez zmian

Coraz cieplejsze ceny mieszkań w miastach wojewódzkich nie przekładają się na gwałtowny wzrost temperatur w stawkach za ubezpieczenie.

Wynika to z prostej kalkulacji. Nawet jeśli rekordowy wzrost temperatury za 1m2 wyniósł
w Opolu +1075 zł, co oznacza zmianę ceny mieszkania 100 m2 z 570 000 zł na 650 000 zł, to
w przypadku polisy ceny pozostaje praktycznie na tym samym poziomie.

- Zmiana sumy ubezpieczenia o 80 000 zł powoduje, że za najtańszą polisę mieszkaniową zapłacimy tylko kilka złotych więcej w skali roku. Znacznie większa różnica, rzędu kilkuset złotych rocznie, dotyczy ofert, które zawierają dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe, jak dewastacja, pakiet medyczny, NNW psa i kota czy wariant All Risk - mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl.

 

 


Osiągaj sukcesy w sprzedaży

dzięki indywidualnym opakowaniom 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że eleganckie #opakowanie to podstawa Twojego sukcesu?

Gdy prowadzisz  sklep, działalność usługową, restaurację, kawiarnię, punkt gastronomiczny lub wręczasz upominek najbliższej osobie zadbaj o oryginalne opakowanie!
Spraw, aby Twój znak firmowy, adres i telefon do Ciebie  zawsze były pod ręką, aby Twoi Klienci zawsze mieli z Tobą kontakt. 
Używaj własnych, autorskich opakowań dla swoich produktów lub ofert, a Twoja firma pozytywnie wyróżni się na tle konkurencji.
 
 
Torby papierowe z indywidualnym nadrukiem  to:
  • idealne opakowanie z miejscem na  reklamę.
  • ochrona naturalnego środowiska, bowiem są one całkowicie biodegradowalne
  • świetny  sposób na wypromowanie swojej firmy 
 

TORBY PAPIEROWE Z NADRUKIEM   zamawiaj na: https://www.greenpack.pl/83-torby-papierowe-z-nadrukiem 

 Tu sam wybierzesz, co ma znaleźć się na nich – najczęściej jest to logo firmy, wraz z własnym hasłem reklamowym. 
Wyposaż swoją firmę w papierowe torby i pudełka cateringowe z indywidualnym nadrukiem
 

Zapraszamy do kontaktu oraz na zakupy w sklepie internetowym:  www.greenpack.pl i  w sklepach stacjonarnych:

 

Green Pack Opakowania Szymanek.
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA:

https://czest.info/green-pack-zakupy-detaliczne
Wierzchowisko ul. Długa 14, 
42-233 Mykanów k. Częstochowy, tel.: 34 328 72 15 
 
Filia: ul. Krakowska 2, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 322 93 06, 667 652 505
 
 
 

   Ważne zmiany w zasiłkach

 

Od 26 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zasiłków. To m.in. wyższy zasiłek macierzyński, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy, czy krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

 

 

 

Nowelizacja przepisów w Kodeksie pracy i w ustawie zasiłkowej wynika z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance”.

Jedna ze zmian dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Okres urlopu się wydłużył o 9 tygodni: z 32 do 41 tygodni - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni- w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka. W szczególnych warunkach zasiłek może być wypłacany przez 38 tygodni np. gdy rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny.

 Co ważne dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała  urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze np. 32 tygodni lub 34 tygodni, to pozostałe 9 tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic.

 Do dłuższego urlopu rodzicielskiego niż 41, 43 i 38 tygodnie mają rodzice, którzy urodzą lub przyjmą na wychowanie dziecko mające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wówczas jeśli dziecko ma wydane przez lekarza specjalne zaświadczenie „Za życiem” rodzice będą mogli skorzystać odpowiednio z 65, 67 i 62 tygodnie.

 

Wyższy zasiłek macierzyński

Już nie 80, a 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku będzie wynosił zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (z wyjątkiem części przysługującej drugiemu z rodziców - 9 tygodni).

 Ubezpieczona mama może otrzymywać zasiłek macierzyński w takiej samej wysokości przez cały okres jego pobierania tj. 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku, o ile złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie.  Długi wniosek o zasiłek macierzyński nie może dotyczyć 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli mama nie złoży wniosku o długi zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

 W przypadku gdy w pierwszym roku życia dziecka nie zostanie wykorzystany co najmniej jeden dzień zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (na podstawie długiego wniosku), będzie możliwość złożenia wniosku o jednorazowe wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.  Za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie przysługiwać w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Rodzic, który na 26 kwietnia 2023 r. pobierał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku na nowych zasadach pod warunkiem, że do 17 maja złoży wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. Jeśli tego nie zrobi, będzie otrzymywać zasiłek w dotychczasowej wysokości.

 Krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Może on być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2 roku życia, tylko wtedy gdy na 26 kwietnia ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego. Jeśli prawo do urlopu ojcowskiego nabędzie od 26 kwietnia, to skraca się okres, w którym można go wykorzystać. Przysługujące 2 tygodnie będzie mógł wykorzystać do dnia, w którym dziecko skończy 12 miesięcy życia, albo dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

 Urlop opiekuńczy

Od 26 kwietnia 2023 r. osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 5 dni urlopu opiekuńczego. Urlop ten można wykorzystać, aby zapewnić  w osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Co ważne za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu opiekuńczego zasiłek chorobowy nie przysługuje.

 Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego