Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75
 

NTC

Subskrybuje zawartość
Tygodnik lokalny
Zaktualizowano: 16 min. 25 sek. temu

Miejsca przyjazne mieszkańcom

9 godzin 58 min. temu

KONKURS. „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” to dwa konkursy, w których mogą uczestniczyć częstochowskie placówki użyteczności publicznej

Konkursy mają celu promocję miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy.

Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością” i „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, w 5 kategoriach:
  • I kategoria – urzędy,
  • II kategoria – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
  • III kategoria – obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
  • IV kategoria – placówki oświatowe,
  • V kategoria – placówki służby zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na podstawie wniosków.

Wnioski w sprawie przyznania nagród należy składać do 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, E-PUAP.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 20 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.
Więcej informacji na stronie UM.

(Źródło: UM)MOPS zaprasza na Dni Otwarte

11 godzin 53 min. temu

MOPS. W najbliższy wtorek i środę w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie odbędą się dni otwarte

MOPS zaprasza wszystkich częstochowian, szczególnie rodziców maluszków oraz dzieci do 10. roku życia, do udziału w dniach otwartych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, organizowanych w dniach 24-25 października w godzinach od 13.00 do 18.00.

W trakcie dni otwartych będzie można zwiedzić placówkę oraz skorzystać z nieodpłatnych konsultacji psychologa, pedagoga, poligofrenopedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty. Będzie również możliwość zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe. Osoby zainteresowane konkretną godziną konsultacji podczas dni otwartych proszone są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny).
Podczas dni otwartych zostaną także wręczone nagrody częstochowskim przedszkolakom – zwycięzcom konkursu „W zabawie wszyscy jesteśmy równi”.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jest jednostką działającą w strukturach MOPS w Częstochowie, świadczącą pomoc dzieciom z różnorakimi problemami rozwojowymi (szczególnie do 10. roku życia), a także ich rodzicom. Obszar działań to m.in. konsultacje i terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz fizjoterapia.

Dane kontaktowe:
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43
Więcej informacji o dniach otwartych na stronie MOPS.

(Źródło: MOPS)Adam Bodnar w Częstochowie

11 godzin 54 min. temu

WYDARZENIE. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyjechał do Częstochowy 20 października. W sali sesyjnej spotkał się z uczniami częstochowskich szkół i mediatorami rówieśniczymi

Rzecznik spotkał się z młodzieżą, która bierze udział w miejskim projekcie „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, przygotowanym w Wydziale Polityki Społecznej.

— Możliwość wykorzystania mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów już w tak młodym wieku daje wyłącznie same korzyści. Pozwala uniknąć eskalacji konfliktów, uczy prowadzenia mądrej rozmowy i słuchania obu stron, a także pozwala uzyskać porozumienie już na początku pojawienia się problemu – powiedział do uczniów Adam Bodnar. – Gratuluję wam decyzji, jestem przekonany, że pełnienie funkcji mediatorów rówieśniczych wykorzystacie z powodzeniem, zarówno dla innych, jak i dla siebie.

Uczniowie mówili m.in. o tym, co już im dało uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, przygotowujących ich do pełnienia funkcji mediatora rówieśniczego, jak nowe umiejętności wpływają nie tylko na sytuacje w szkole, ale także m.in. relacje z rodzicami w domu.

Adam Bodnar odpowiadał na pytania młodzieży, mówił o prawach człowieka, o tym w jakich sytuacjach bywają zagrożone, a w jakich ograniczane, a także o tym, czym zajmuje się biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

W spotkaniu uczestniczyła także inicjatorka częstochowskiego projektu – Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans. Mówiła nie tylko o realizowanych przez nią zadaniach, ale także zachęcała młodych ludzi do zwracania się do niej, kiedy tylko zauważą, że czyjeś prawa są zagrożone, kiedy spotkają się z nietolerancją, mową nienawiści, przemocą.

Później Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami ekonomii społecznej; odwiedził także Fundację Chrześcijańską Adullam i zjadł obiad w klubokawiarni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21”.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
(Źródło: UM)Cukrzyca typu II. Jak ustrzec się choroby?

11 godzin 54 min. temu

ZDROWIE. To temat bezpłatnej konferencji, która odbędzie się w środę 25 października w sali sesyjnej urzędu miasta

Konferencja odbywa się w ramach miejskiego „Programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021”, finansowanego z budżetu miasta. Program realizuje NZOZ INTER-MED.

Cukrzyca zalicza się do grupy chorób metabolicznych, czyli takich, które przyczyniają się do zaburzeń przemiany materii. Cukrzyca typu II jest najczęściej występującym na świecie typem tej choroby. Jej rozwój następuje stopniowo, a nieleczenie cukrzycy może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Wczesna diagnoza ma zatem kluczowe znaczenie dla przebiegu cukrzycy i skuteczności wdrożonego leczenia.

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane ze znaczeniem działań profilaktycznych; najważniejszymi zagrożeniami i formami pomocy w przypadku wystąpienia zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz zaleceniami dietetycznymi dla osób zagrożonych chorobą.

Celem miejskiego „Programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu II…” jest wykrycie osób z zespołem metabolicznym i cukrzycą oraz objęcie ich opieką lekarską i dietetyczną, tak aby poprawić ich stan zdrowia. W programie przewidziano bezpłatne badania ciśnienia krwi, badania lipidogramu i glikemii, badania lekarskie, a także warsztaty z lekarzem i dietetykiem.

Więcej informacji na stronie realizatora programu: www.intermed24.com.pl.Uwaga! Wieczorem Śląska będzie wyłączona z ruchu

12 godzin 43 min. temu

KOMUNIKACJA. Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że dziś, 20 października, ok. godz. 23 (po ostatnim kursie autobusu komunikacji miejskiej) do ok. godz. 5 rano w sobotę 21 października (przed pierwszym kursem MPK) całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego będzie ul. Śląska w Częstochowie na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Szymanowskiego. Wyłączenie spowodowane jest koniecznością naprawy fragmentu instalacji wodociągowej, która uległa awarii na wysokości posesji „Śląska 7”. Godzina zakończenia prac może ulec zmianie.Rzecznik praw obywatelskich w Częstochowie

19 październik, 2017 - 14:05

WYDARZENIE. W piątek 20 października do Częstochowy przyjedzie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Spotka się z uczniami częstochowskich szkół i mediatorami rówieśniczymi oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych

O 9.00 rano Adam Bodnar spotka się w sali sesyjnej Urzędu Miasta z młodzieżą, która bierze udział w miejskim projekcie „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze” oraz z realizującymi tej program – przygotowany w Wydziale Polityki Społecznej – przedstawicielami stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”.

O 11.00 zaplanowano spotkanie z częstochowskimi organizacjami pozarządowymi w OPK Gaude Mater, a o 13.00 rzecznik praw obywatelskich organizuje tam konferencję prasową. Adam Bodnar odwiedzi także m.in. Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21” oraz Fundację Chrześcijańską Adullam.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
(Źródło: UM)Nowe kamery na Północy

19 październik, 2017 - 12:13

BEZPIECZEŃSTWO. Miejski monitoring w Częstochowie powiększył się o kolejnych 8 kamer. Obecnie jest ich już 79

Nowe kamery zostały zainstalowane w rejonie przejścia podziemnego przy al. Wyzwolenia. Cztery z nich skierowane są na sam tunel i przystanki tramwajowe, a kolejne cztery na przystanki autobusowe przy al. Wyzwolenia i teren przy przejściu podziemnym.

Częstochowski monitoring miejski funkcjonuje od 2009 roku. Początkowo kamer było 18 – obecnie jest ich 79. Tylko w 2015 roku dzięki systemowi ujawniono 4430 zdarzeń, z których 3568 zakończyło się interwencją strażników miejskich. Rok później było to 3648 zdarzeń (2952 interwencji).

(Źródło: UM)

GALERIACo nowego w mieście?

19 październik, 2017 - 12:12

WYDARZENIA. Dziś Częstochowę odwiedzi rzecznik praw obywatelskich. A co oprócz tego odbędzie się w mieście przed weekendem?

9.00 – spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z uczniami częstochowskich szkół i mediatorami rówieśniczymi, którzy biorą udział w miejskim projekcie „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”. Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miasta;
10.30 – zajęcia profilaktyczne w ramach akcji „Białe serca”. Więcej informacji TUTAJ. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rozdolna 5;
11.00 – spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z częstochowskimi organizacjami pozarządowymi. Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego;
12.00 – pasowanie na ucznia, Szkoła Podstawowa nr 24;
13.00 – konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich. Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego.
14.00 – pasowanie na ucznia, Szkoła Podstawowa nr 17.
17.30 – XXVI Inauguracja roku akademickiego Akademii Polonijnej. Miejsce: Kaplica Cudownego Obrazu, Jasna Góra.Gala boksu W HSC

19 październik, 2017 - 12:07

SPORT. 18 listopada w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się bokserska „Noc wojowników”. Do ringu powróci jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii – Tomasz Adamek. „Góral” zmierzy się z niezwykle niebezpiecznym Kameruńczykiem Fredem Kassim

Tomasz Adamek (51-5, 30 KO) cały czas liczy się w grze o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Polski pięściarz 24 czerwca z powodzeniem powrócił do ringu na gali Polsat Boxing Night, pokonując Solomona Haumono. Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych nie czekał długo na kolejny pojedynek i błyskawicznie przyjął ofertę walki z Fredem Kassim (18-6-1, 10 KO). Kameruńczyk już wielokrotnie pokazywał, że w ringu zawsze daje z siebie wszystko i potrafi sprawić sporo kłopotów każdemu pięściarzowi na świecie.

W Częstochowie okazję do zaprezentowania swoich umiejętności będzie miał również Adam Balski (10-0, 8 KO). Jeden z najbardziej perspektywicznych pięściarzy w naszym kraju powraca do ringu po zwycięstwie z Łukaszem Janikiem i jest coraz bliżej walki o mistrzostwo świata w kategorii junior ciężkiej.

Kolejny zawodowy pojedynek stoczy także Robert Parzęczewski (17-1, 10 KO). „Arab” po raz kolejny spróbuje udowodnić kibicom, że mimo młodego wieku posiada już umiejętności, które w niedalekiej przyszłości pozwolą mu toczyć pojedynki o pasy najbardziej szanowanych organizacji na świecie.

Ponadto w karcie walk gali w Częstochowie znajdują się dwa starcia, których stawką będzie Mistrzostwo Polski. W kategorii półśredniej Łukasz Wierzbicki (13-0, 6 KO) zmierzy się z Michałem Żeromińskim (13-2-1, 1 KO), a w dywizji superlekkiej dojdzie do rewanżowej batalii pomiędzy Michałem Leśniakiem (7-1, 2 KO) i Kamilem Młodzińskim (8-2-3, 5 KO).
(Źródło: UM)Linia nr 33 pojeździ objazdami dłużej

18 październik, 2017 - 12:30

KOMUNIKACJA. Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że przewidywana data powrotu na stałą trasę linii nr 33 to 21 października

Termin zakończenia objazdu uległ przedłużeniu.Nadal obowiązują poniższe zasady kursowania.

Linia 33:
Skrócenie i zmiana trasy – w kierunku Wąsosza i z powrotem.
Od przystanku DŹBÓW (przy rondzie u zbiegu ulic Powstańców Warszawy, Leśnej i Gościnnej) autobusy pojadą przez ulicę Leśną i następnie przez Przemysłową i Częstochowską w Konopiskach do Wygody i Wąsosza.
Na trasie objazdu od Dźbowa do Wygody autobusy w obu kierunkach nie będą się zatrzymywać na przystankach pośrednich.

Pozostałe kursy linii 33 zostają skrócone do ronda i przystanku DŹBÓW.
Dla linii 33 w tym okresie pozostaną zawieszone w obu kierunkach przystanki: KARPACKA, LOTOSU i PRZYJEMNA.
(Źródło: MZDiT)Dofinansują szczepienia? Razem pisze petycję do marszałka

18 październik, 2017 - 12:26

ZDROWIE. Zaostrza się trwający już od kilkunastu dni protest lekarzy rezydentów. Ich postulaty, obok podwyżek pensji i zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, obejmują także poważne potraktowanie przez państwo działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Partia Razem w całej Polsce złożyła petycję do marszałków województw z apelem o ustanowienie wojewódzkich programów szczepień – również w województwie śląskim złożono petycję, której adresatem jest marszałek Wojciecha Saługa (PO). Ustanowienie programu poparła w interpelacji do marszałka radna sejmiku Marta Salwierak (PO). W odpowiedzi na interpelację wicemarszałek województwa Michał Gramatyka (PO) deklaruje, że program jest wart wprowadzenia, ale na razie nie ma na to środków finansowych.

Partia Razem mówi: zmieńmy priorytety w budżecie województwa. Twierdzi, że nie może być tak, iż pierwszeństwo finansowania ma Stadion Śląski, a zdrowie pozostaje na dalszym planie.
(Źródło: partia Razem)Samica krogulca w centrum miasta!

18 październik, 2017 - 10:57

CIEKAWOSTKA. Dziś około godziny 10. na terenie skweru Solidarności zauważono prawdopodobnie rannego krogulca. Będący pod ścisłą ochroną gatunkową ptak został zabrany do częstochowskiego schroniska dla zwierząt

Samica krogulca nie uciekała przed ludźmi, miała trudności z poruszaniem się, nie próbowała wzbić się w powietrze. Natychmiast powiadomiono leśnika miejskiego oraz służby zajmujące się ochroną i opieką nad zwierzętami. Osłabione zwierzę zostało przetransportowane do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie zostanie nakarmione i zbadane przez weterynarza.

Przypomnijmy, że krogulec to gatunek znajdujący się pod ścisłą ochroną gatunkową. Przeważnie zamieszkuje skraje lasów, choć coraz częściej bywa widziany w pobliżu zabudowań ludzkich, gospodarstw rolnych, czy właśnie parków miejskich. W okresie zimowym zdarza mu się polować na mniejsze ptaki (głównie wróble) nawet w ścisłych centrach miast. Obecność rannego ptaka na skwerze Solidarności mogła być skutkiem uderzenia w witrynę okienną lub samochód.
(Źródło: UM)Zegar znowu działa

18 październik, 2017 - 10:55

PRZESTRZEŃ MIEJSKA. To najbardziej charakterystyczny z częstochowskich zegarów, dzieło cenionego przedwojennego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Zaprojektowany jako zwieńczenie modernistycznego budynku wzniesionego w latach 1925-26 na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Kopernika, z charakterystyczną narożną wieżą ze szklanym sześcianem zegara. Wczoraj (dzięki pomocy Orange Polska) zaczął ponownie odmierzać czas mieszkańcom miasta i turystom

Zegar znajduje się na budynku, który Orange dzieli z Pocztą Polską. Był od dawna zepsuty. W lipcu br., za sugestią urzędników miejskich, pracownicy Orange skontaktowali się z lokalnym zegarmistrzem Stefanem Rybickim, który podjął się naprawy. Pozostawił mechanizmy przy wskazówkach, zamontował nowy zegar sterujący dla wszystkich 4 stron zegara i odrestaurował wskazówki. Udało się też uruchomić oświetlenie zegara. Ponadto został zamontowany komputer sterujący i anteny DCF odbierające fale radiowe. Dziś jest to czasomierz sterowany impulsami z zegara atomowego we Frankfurcie nad Menem. Wszelkie koszty naprawy pokrył Orange Polska.

Zegar jest otwartym od góry szklanym sześcianem o wysokości 5,5 m. Każdy bok to zegarowa tarcza. Cyfry mają po 60 cm wysokości, wskazówka minutowa mierzy 2,5 m, a godzinowa – prawie 1,7 m. Od połowy lat 80. XX wieku jego naprawami zajmował się właśnie Stefan Rybicki. Gdy go naprawiał po raz pierwszy, miał do czynienia z czterema, odrębnymi dla każdej z tarcz mechanizmami zegarowymi. W późniejszych naprawach zegarmistrz zamontował w zegarze cztery nowe mechanizmy ze wspólnym elektronicznym urządzeniem sterującym, a także wskazówki z lżejszego od stali duraluminium.

(Źródło: Orange Polska)„Nie słuchajcie lekarzy”

18 październik, 2017 - 08:58

SŁUŻBA ZDROWIA. 13-letni mieszkaniec Kłobucka ma martwicę kości. Jednak – jak mówią rodzice – lekarze z Kłobucka, do których trafili, problem zbagatelizowali. „boli, bo rośnie” – usłyszeli kilkakrotnie. Dopiero w Częstochowie i Łodzi powiedziano im, na co choruje syn. I pomimo że choroba była w zaawansowanym stadium, to opis badania rentgenowskiego wykonanego w kłobuckiej pracowni radiologicznej brzmiał: „stawy kolanowe odpowiednio do wieku”

Młody sportowiec z Kłobucka od dłuższego czasu skarżył się na ból kolan i nóg.
– „Boli, bo rośnie” – mówili nam lekarze w Kłobucku, do których trafialiśmy – mówi matka 13-latka.

Diagnoza jak wyrok
Okazało się jednak, że bolało, bo chłopiec był poważnie chory, a nie dlatego, że „rosło”.
Rodzice udali się z dzieckiem do pobliskiego szpitala na Parkitice. Diagnoza spadła na nich jak wyrocznia: martwica kości. Trudno jednak pogodzić się z takim wyrokiem, zwłaszcza jeśli wiąże się to z zaprzestaniem uprawiania ukochanego przez dziecko sportu, w którym odnosi ogromne sukcesy. Rodzice znaleźli więc w Łodzi jednego z najlepszych specjalistów od tego typu schorzeń.
– Lekarz potwierdził diagnozę postawioną w Częstochowie – mówi matka. – W Łodzi kazano nam jeszcze uzupełnić dokumentację medyczną o badanie radiologiczne, które poszliśmy wykonać w kłobuckim szpitalu – dodaje kobieta.

Wszystko jest OK
Badanie wykonano, ale jakie było zdziwienie rodziców, kiedy w opisie przeczytali, że ich syn jest zdrowy, a stawy kolanowe rozwijają się odpowiednio do wieku. Lekarz radiolog, który wykonywał badanie, zapewnił rodziców, że wszystko jest w porządku i chłopiec może normalnie ćwiczyć, tymczasem – jak się okazuje – nie mógł, bo groziłoby to poważnymi konsekwencjami.
– Wysłaliśmy wyniki badań z Kłobucka do łódzkiego specjalisty. Po obejrzeniu ich podtrzymał on swoją diagnozę, twierdząc, że jest to martwica kości – mówi matka chłopca, która nie może zrozumieć, jak można dopuścić do takiego błędu. – A co, gdybyśmy posłuchali lekarza i zaprzestali leczenia? – pyta.

W prywatnych rękach
Postanowiliśmy skontaktować się z dyrekcją kłobuckiego szpitala i poprosić o wyjaśnienia sytuacji.
– Pracownia diagnostyki obrazowej została wydzierżawiona prywatnej firmie Rad-Med i to ona świadczy usługi w tym zakresie, my tylko wynajmujemy lokal pod tę działalność – mówi Joanna Maruszczyk, dyrektor ZOZ w Kłobucku, odsyłając nas do właściciela pracowni.
Razik Al. Ashram, po kilku próbach kontaktu, oddzwania do nas i wyjaśnia szczegółowo całą sytuację.
– Lekarz, który wykonywał ten opis, jest naprawdę dobrym fachowcem, który nie diagnozował choroby tego chłopca, tylko opisał zdjęcie – tłumaczy szef Rad-Medu.
Przekonuje on również, że badanie rentgenowskie, które zostało wykonane, tak naprawdę jest w stanie wykryć tylko ewidentne choroby w zaawansowanym stadium, i należy ono do podstawowych.
– Jeśli widzimy na wyniku badania, że dzieje się coś poważnego, wówczas kierujemy na tomografię lub rezonans, które znacznie bardziej szczegółowo i precyzyjnie diagnozują pacjenta – podkreśla Ashram.
Właściciel pracowni zapoznaje się z wynikiem badania 13-latka i kontaktuje się z nami jeszcze raz.
– Rzeczywiście na badaniu widać śladowe ilości zmian, mogące sugerować chorobę Osgooda Szlattera (aseptyczne zapalenie guzowatości kości piszczelowej, zaliczane do grupy jałowych martwic kości – przyp. red.), ale jest to na tyle dyskretny i subtelny stopień zmian, że lekarz wykonujący badanie nie chciał po prostu straszyć rodziców, stawiając taką diagnozę w opisie – tłumaczy szef kłobuckiej pracowni rentgenowskiej.
Razik Al. Ashram dodaje też, że jeśli rodzice 13-latka chcieliby wykonać jeszcze dodatkowo jakieś badania lub skonsultować się z lekarzem wykonującym go – to mogą to zrobić w każdej chwili. Rodzice póki co wybrali leczenie w innym mieście.
– Chciałam przestrzec wszystkich rodziców, aby nie słuchali opinii lekarzy, którzy mówią, że ich dzieci mają boleć kości, bo rosną. Jesteśmy najlepszym przykładem tego, że za takimi dolegliwościami może stać poważna choroba, która jeśli zostanie zbagatelizowana, to może doprowadzić do tragedii – ucina matka.Bruksela: zasady delegowania pracowników trzeba zaostrzyć

17 październik, 2017 - 14:00

RYNEK PRACY. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Przepisy miałyby być bardziej surowe, co dla polskich firm oznacza poważne kłopoty. W Polsce może stracić pracę od 300 do 400 tys. osób. W całej UE zmiany dotknęłyby nawet milion pracowników. To, czy zmiany zostaną wprowadzone w życie, rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach

Nowe regulacje przewidują m.in. wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę. Oznacza to, że pracodawca delegujący pracowników będzie musiał wypłacać im nie tylko minimalną pensję obowiązującą w danym państwie, ale też wszystkie lokalne dodatki i inne świadczenia. Problemem nie jest tu jednak sama wysokość wynagrodzenia – bo pracownicy delegowani i tak otrzymują pensje wyższe od minimalnej – ale niejasne reguły wypłacania dodatków. Może się okazać, że pracodawca będzie musiał stosować wszystkie zasady funkcjonujące na gruncie układów zbiorowych. Tymczasem np. w Niemczech obowiązuje ich 70 tys. Odnalezienie się w gąszczu tych obcych regulacji będzie dla firm dużym wzywaniem.

Proponowane zmiany spowodują wyższe koszty delegowania pracowników (koszty pozapłacowe już stanowią ok. 30%) i zwiększenie biurokracji związanej z księgowością, obowiązkiem tłumaczenia setek stron dokumentów czy koniecznością zatrudnienia specjalisty z dziedziny prawa kraju przyjmującego. Może się okazać, że przedsiębiorcy będą musieli stosować skomplikowane i praktycznie niedostępne przepisy prawa lokalnego oraz płacić wysokie, przypominające raczej haracze, opłaty za możliwość delegowania pracowników. Tak właśnie dzieje się już we Francji.

Dobrym rozwiązaniem popartym przez Komisję jest natomiast możliwość wydłużenia 24-miesięcznego limitu delegowania. Wcześniejsze propozycja zakładały natomiast sztywny okres. Niemniej jednak po jego upływie za państwo, w którym wykonywana jest normalnie praca, uważane będzie państwo przyjmujące. W konsekwencji pracownik po tym czasie i tak „wpadnie” w system prawny kraju, którego języka często nawet nie zna.

Zmiany w przepisach dotyczący delegowania najbardziej uderzą w państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w Polskę. Nasz kraj deleguje blisko 25 proc. wszystkich pracowników delegowanych w Unii. Planowane regulacje wzbudzają niepokój w firmach delegujących personel, ale też w branży budowlanej oraz transportowej, albowiem cały czas ważą się losy możliwości wyłączenia transportu międzynarodowego spod reżimu dyrektywy.

Polski rząd zapewnia, że będzie walczył o polskie firmy delegujące pracowników. Czy to wystarczy? Autorzy zmian dyrektywy są ślepo przekonani o ich słuszności i zdają się nie dostrzegać związanych z nimi zagrożeń. Teraz nie jest to już walka o procedury, ale o przyszłość Europy. O to, czy protekcjonizm państw tzw. starej UE wygra z zasadą swobody przepływu usług i wolną konkurencją, które stanowią przecież fundament Wspólnoty. Okaże się to na przestrzeni najbliższych miesięcy, kiedy odbędą się głosowania w Radzie UE i Parlamencie Europejskim.
(Źródło: Pracodawcy RP)Halina Poświatowska w „Słowaku”

17 październik, 2017 - 13:58

UROCZYSTOŚĆ. Na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową. Tym razem poświęconą Halinie Poświatowskiej

Uroczystego odsłonięcia dokonali członkowie rodziny poetki, przedstawiciele urzędu miasta, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO oraz nauczyciele i uczniowie. Tablica znajduje się na murze przy wejściu do szkoły – w pobliżu znajdują się inne, wcześniej odsłonięte tablice: Ludmiły Marjańskiej i Kaliny Jędrusik.

Uroczystość odsłonięcia tablicy zbiegła się z przypadającą 11 października, 50. rocznicą śmierci Haliny Poświatowskiej. W ramach obchodów w Częstochowie odbyły się uroczystości i wydarzenia kulturalne upamiętniające częstochowską poetkę.

(Źródło: UM)Miasto wyda mniej na energię

17 październik, 2017 - 11:28

FINANSE. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 136 jednostek organizacyjnych i spółek gminy miasta Częstochowy, 4 wydziałów urzędu miasta, Oczyszczalni Ścieków Warta SA oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej na 2018 rok

W postępowaniu wybrano ofertę firmy Enea SA z Poznania. Cena oferty brutto to 11 383.650 zł. W porównaniu do kosztów, jakie należałoby ponieść przy zastosowaniu cen energii wg aktualnego cennika lokalnego sprzedawcy, tj. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., wyliczona różnica opłat za energię dla wszystkich jednostek w 2018 roku wynosi ok. 7,7 mln zł.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i dotyczy punktów poboru energii, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest gmina miasto Częstochowa, jej jednostki organizacyjne oraz miejskie spółki.

Punkty poboru zasilają m.in. budynki szkół, przedszkoli, Biblioteki Publicznej, Cmentarza Komunalnego, Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Domu Pomocy Społecznej, Filharmonii Częstochowskiej, Hali Sportowej Częstochowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Galerii Sztuki, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Szpitala Zespolonego, Muzeum Częstochowskiego, Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Teatru im. Adama Mickiewicza, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, ale także fontanny, syreny alarmowe, infomaty, kamery monitoringu, oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną.

Zamówienie dotyczyło łącznie 1110 punktów poboru energii elektrycznej, szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie zamówienia wynosi 45 GWh. Zgodnie z ofertą uzyskano cenę jednostkową energii elektrycznej netto: 0,2086 zł/kWh z akcyzą, cena ta jest jednakowa dla wszystkich grup taryfowych i stref czasowych (za wyjątkiem Oczyszczalni Ścieków Warta SA, dla której uzyskano cenę bez akcyzy netto 0,1886 zł/kWh).

W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 5 spółek obrotu: Enea SA, PGE OBRÓT SA, CORRENTE sp. z o.o., ENERGA OBRÓT SA oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Częstochowa od 2009 roku korzysta z możliwości ograniczenia wydatkowania środków publicznych na energię elektryczną, jakie daje uwolniony rynek energii. Zakup energii na wolnym rynku przyniósł wymierne korzyści finansowe. Dotychczasowe oszczędności uzyskane w poprzednich przetargach, przeprowadzonych w latach 2009-2017 przez Urząd Miasta Częstochowy i jednostki podległe, wyniosły łącznie ok. 35,4 mln zł. Wraz z prognozowanymi na rok 2018 oszczędnościami w wysokości ok. 7,7 mln zł łączne oszczędności osiągnąć mogą kwotę ok. 43,1 mln zł.
(Źródło: UM)Zginął potrącony przez ciężarówkę

16 październik, 2017 - 12:39

POLICJA. 67-letni mężczyzna zginął w wyniku potrącenia przez ciężarówkę na ulicy Lublinieckiej w Gwoździanach. Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 20. Z dotychczasowych ustaleń drogówki wynika, że pieszy poruszał się w obrębie jezdni bez elementów odblaskowych. Mundurowi apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu

Do zdarzenia doszło w sobotę po 20. w Gwoździanach na ulicy Lublinieckiej. Kierujący ciężarowym mercedesem potrącił pieszego, 67-letniego mieszkańca Ozimka. Z dotychczasowych ustaleń drogówki wynika, że pieszy poruszał się w obrębie jezdni bez elementów odblaskowych. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku ustalają teraz kryminalni.

To niestety kolejny w ostatnim czasie wypadek śmiertelny na drogach naszego regionu. 7 października zginął 78-letni rowerzysta, który w Sierakowie został potrącony przez volkswagena passata.

Mundurowi apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu. Pogarszające się warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom. Opady deszczu, mniejsza widoczność i śliska nawierzchnia zwiększają ryzyko wypadku. Zachowanie szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników dróg oraz stosowanie odblasków przez pieszych i rowerzystów w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo na drodze. (as)Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” 2017

16 październik, 2017 - 12:38

CZYTELNICTWO. Od 16 do 22 października ponownie można osobiście przekonać się, ile frajdy daje czytanie książek. Właśnie ruszył Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” – impreza powstała z pasji, z zachwytu nad literaturą zarówno gatunkową, jak i eksperymentalną, klasyczną i najnowszą

Organizatorzy „Czytaj!” już od siedmiu lat starają się pokazać, że to książki budują naszą kulturę, nieustanie inspirując muzyków, artystów wizualnych, filmowców, dramatopisarzy, twórców gier komputerowych itd. Dekonstrukcja jest tu zabawą słowem, która pozwala dostrzec te wszystkie powiązania i w ten sposób odczytać literaturę na nowo.
„Czytaj!” to przede wszystkim szansa na spotkanie z ulubionymi autorami. Podczas siódmej edycji festiwalu do Częstochowy przyjedzie m.in.Dorota Masłowska, Sylwia Chutnik, Aleksandra Zielińska, Maciej Sieńczyk, Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć TUTAJ.Od soboty głosujemy nad budżetem obywatelskim

16 październik, 2017 - 12:37

FINANSE. 21 października rozpoczyna się głosowanie na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego. Nowością w głosowaniu jest potwierdzenie oddanych przez internet głosów za pomocą weryfikacji SMS

Tak jak do tej pory głosować można na trzy sposoby: przez internet, w komisjach do głosowania oraz za pośrednictwem poczty. Nowością jest forma potwierdzenia głosów oddanych przez internet – za pomocą kodu SMS.

W dotychczasowych trzech edycjach osoby oddające swój głos przez internet były zobowiązane podać adres mailowy, na który przychodził link aktywacyjny. Dopiero po jego kliknięciu można było kontynuować wypełnianie elektronicznego formularza i oddać głos na wybrane zadania. Przy realizacji jednego z postulatów mieszkańców, zgłoszonego podczas ewaluacji budżetu obywatelskiego i dotyczącego uproszczenia procedury głosowania elektronicznego, w tym roku po raz pierwszy zostanie wprowadzona weryfikacja za pomocą SMS-a.

Pierwszy krok w przypadku głosowania internetowego to podanie swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego, na który zostanie bezpłatnie przysłany kod weryfikacyjny. Po jego wpisaniu w elektroniczny formularz będzie można przejść do wypełnienia niezbędnych danych oraz oddania głosu na wybrane projekty.

Co istotne, jeden kod weryfikacyjny umożliwi potwierdzenie tożsamości 2 osób głosujących. Będzie to przydatne w przypadku małżeństw, w których tylko jedna osoba posiada telefon komórkowy, czy rodzin z dziećmi, które nie posiadają swojego telefonu, a są już uprawnione do głosowania (czyli najpóźniej w dniu oddania głosu ukończyły 13 lat).

W przypadku drugiego użycia kodu będzie należało wybrać inną zakładkę formularza, dedykowaną osobom, które ten kod już posiadają. Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Weryfikacja głosujących następuje na podstawie numeru PESEL.

Zagłosowanie więcej niż raz (niezależnie od sposobu oddania głosu) przez tę samą osobę powoduje nieważność wszystkich oddanych przez nią głosów.

Na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl w najbliższych dniach, jeszcze przed rozpoczęciem głosowania zostanie zamieszczony filmik instruktażowy, pokazujący krok po kroku, w jaki sposób poprawnie zagłosować przez internet.

Głosowanie przez internet i za pośrednictwem poczty potrwa do 5 listopada, w komisjach do głosowania – do 29 października.
(Źródło: UM)Ujawnili import toksycznych zabawek

16 październik, 2017 - 11:28

BEZPIECZEŃSTWO. Chińskie zabawki zawierające toksyczne ftalany nie trafią na rynek naszego regionu. Nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet nowotwory. Sprowadzony z Azji transport został zatrzymany przez Oddział Celny w Częstochowie

Chińskie zabawki sprowadził przedsiębiorca ze Śląska. W trakcie kontroli celnej towaru mundurowi z Oddziału Celnego w Częstochowie dokładnie sprawdzili chińskie lalki pod kątem bezpieczeństwa produktu. I choć znak CE znajdował się na każdym opakowaniu, funkcjonariusze pobrali próbki zabawek i wysłali do laboratorium.

– W wyniku analizy chemicznej okazało się, że chińskie lalki zawierały niedopuszczalne ilości substancji chemicznych, tzw. ftalanów – informuje Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. – Według obowiązujących w Polsce norm dopuszczalne stężenie ftalanów to 0,1 proc. W zatrzymanych w Częstochowie zabawkach zawartość niebezpiecznych substancji wynosiła od 0,2 do blisko 5 procent. Nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet nowotwory. Powoduje zaburzenia w pracy wątroby czy nerek.

Ftalany są dodawane do wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych – w celu ich zmiękczenia. Są najtańszymi plastyfikatorami dodawanymi do zabawek dziecięcych. Dość łatwo wypłukują się z zabawek. Jeśli znajdują się np. w gryzaczkach dla małych dzieci, niebezpieczne związki swobodnie wypłukują się do połykanej przez nie śliny. Ze względu na podwyższoną zawartość ftalanów Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, że chińskie lalki nie spełniają zasadniczych wymagań dla dziecięcych zabawek. Zatrzymany towar zostanie zniszczony lub wywieziony poza teren UE, a na wszystkich dokumentach handlowych zostanie naniesiona adnotacja, że produkt jest niezgodny z przepisami, niedopuszczony do swobodnego obrotu.

Kontrole importowanych zabawek realizowane przez Służbę Celno-Skarbową chronią przed napływem zabawek toksycznych i niebezpiecznych, bo dzieci są szczególną grupą społeczną, chronioną przez Służbę Celno-Skarbową – podkreśla Grazyna Kmiecik. – Wymagania bezpieczeństwa dla produktów przeznaczonych dla najmłodszych dotyczą nie tylko ich konstrukcji czy oznakowania, lecz również składu chemicznego, w szczególności gdy przeznaczone są one np. do kontaktu ze skórą. Wszystkie zabawki dla dzieci powinny być bezpieczne, prawidłowo i jasno oznakowane, a przede wszystkim nie powinny zawierać niedozwolonych składników chemicznych lub przekraczać ich dopuszczalnych stężeń. (as)Będą czyścić skały

16 październik, 2017 - 11:14

AKCJA. We wtorek 17 października ZGJ planuje przeprowadzić akcję „Czyste Skały” w częstochowskiej dzielnicy Mirów – na terenie wzniesienia Skarpa ok. godz. 10. Miejsce akcji (wg informacji ZGJ) to rejon ul. Skarpowej za numerami 10, 12, działki nr 23/4, 28 (działki prywatne)

Związek Gmin Jurajskich w latach 2014-2016 realizował na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pilotażowy projekt pn. „Czyste Skały”, polegający na usuwaniu niepożądanych napisów graffiti z jurajskich ostańców. Do czyszczenia zastosowana została metoda piaskowania, zupełnie neutralna dla środowiska, polegająca na wykorzystaniu sprężonego powietrza oraz bardzo drobnego suszonego piasku.

W roku 2014 pierwszą skałą, na której przeprowadzona została akcja, był Okiennik Wielki, położony na terenie gminy Kroczyce.

W roku 2015 projekt „Czyste Skały” zrealizowany został na terenie gmin: Łazy – wzgórze Kromołowiec, Klucze – góra Piecki i Maśnica, Zabierzów – południowa część Doliny Kobylańskiej oraz Ogrodzieniec – na skale Adept w Podzamczu.W roku 2016 projekt objął: skałkę triasową Zamek w Bolęcinie (gmina Trzebinia), wzgórze Kromołowiec (gmina Łazy), skały przy wejściu do Doliny Będkowskiej „Misiaczek”, „Fraszka” (gmina Wielka Wieś), masyw Skały 502 (gmina Jerzmanowice – Przeginia), skały Młynarskie (gmina Kroczyce).

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Związek Gmin Jurajskich przygotowuje się do przeprowadzenia kolejnej akcji, zaplanowanej w przyszłym tygodniu. W dniu 16.10.2017 zadanie przeprowadzone zostanie na terenie Zakrzówka w Krakowie i obejmie masyw Skał Twardowskiego. Wyczyszczona zostanie również tzw. Kopuła Trawertynowa w miejscowości Laski (gmina Bolesław). W kolejnych dniach planowany jest przejazd na północną część Jury do dzielnicy Mirów w Częstochowie, gdzie czyszczeniu poddana zostanie skała Skarpa, położona nad zakolami rzeki Warty. Akcja ma rozpocząć się ok. godz. 10.
(Źródło: ZGJ)Postulaty lekarzy rezydentów są godne poparcia

16 październik, 2017 - 10:41

ZDROWIE. Postulaty zgłaszane przez lekarzy rezydentów zrzeszonych w Porozumieniu Rezydentów OZZL są – zdaniem Pracodawców RP – jak najbardziej godne poparcia. Pracodawcy RP w pełni identyfikują się z potrzebą zwiększania nakładów na ochronę zdrowia i również uważają, że osiągniecie nakładów 5 proc. PKB na zdrowie w 2025 r. to zdecydowanie niewystarczająca propozycja. Pracodawcy RP od momentu pojawienia się propozycji postulowali skrócenie okresu dojścia albo postawienie celu zdecydowanie wyżej – minimum na poziomie średniej europejskiej – czyli 6,8 % PKB publicznych środków na ochronę zdrowia

W opinii Pracodawców RP bez dynamicznego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia – ponad ten wzrost, który jest pochodną wzrostu gospodarczego i większego spływu składki do Narodowego Funduszu Zdrowia – dostępność do świadczeń medycznych będzie się szybko pogarszała. Społeczeństwo szybko się starzeje, a koszty opieki nad osobami starszymi są dużo wyższe niż nad osobami młodymi. Ponadto świadomość społeczeństwa rośnie – dzięki czemu zaczyna się ono domagać opieki medycznej i dostępności do terapii na europejskim poziomie.

Trudno zrozumieć, dlaczego politycy nie mają odwagi rozpoczęcia dyskusji o potrzebie wzrostu składki zdrowotnej. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Pracodawców RP przez Kantar Public wynika, że prawie 40% społeczeństwa jest skłonna zaakceptować zwiększenie składki nawet kosztem zmniejszenia swoich dochodów netto – warunkiem jest przygotowanie realnego planu zmian w ochronie zdrowia.

Pracodawcy RP w pełni rozumieją postulaty lekarzy rezydentów także w odniesieniu do ich płacy. Ostatni raz ich wynagrodzenie było podniesione 7 lat temu, a przez ten okres średnia płaca w gospodarce wzrosła z ok 3600 do kwoty 4492. Tak więc w momencie uchwalania rozporządzenia lekarz po dwóch latach rezydentury otrzymywał wynagrodzenie tylko o 150 zł niższe od średniej płacy w gospodarce – obecnie jest to już ok. 1000 zł. Wyraźnie widać wiec narastającą pauperyzację środowiska lekarzy rezydentów. Było oczywiste, że jeśli nic się nie zmieni, środowisko to zaprotestuje, bo nie chce zarabiać mniej niż osoby pracujące na stanowiskach wymagających dużo niższych kwalifikacji i mniejszej odpowiedzialności zawodowej. Podkreślenia wymaga, że większość pracowników ochrony zdrowia za podstawowy 8-godzinny czas pracy (lub 7 godz. 35 min.) otrzymuje niskie wynagrodzenie. Rozwiązaniem nie jest więc utrudnianie emigracji, ale stworzenie zachęt do pozostania w Polsce i otwarcie się na pracowników z innych państw europejskich (także spoza UE).

Pracodawcy RP apelują do rządu o prowadzenie dialogu ze wszystkimi interesariuszami systemu. Potrzebne jest pilne wypracowanie planu zmian w ochronie zdrowia, w którym najważniejszym punktem powinno być dojście do wydatków 6,8 proc. PKB na zdrowie do 2021 r. z jednoczesnym dalszym systematycznym wzrostem publicznych nakładów. Niezbędna jest także dyskusja o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz wzroście efektywności systemu ochrony zdrowia. Uważamy, że zespół niereprezentujący wszystkich interesariuszy, pracujący w zaciszu gabinetów nie pozwoli na wypracowanie powszechnie akceptowalnych i oczekiwanych zmian. Jednocześnie zespół powinien wypracować rozwiązania z zakresu finansowania w ciągu kilku dni, a do połowy grudnia może rozmawiać o usprawnianiu systemu ochrony zdrowia.
(Źródło: Pracodawcy RP)Exact zagra z AGH

16 październik, 2017 - 07:08

SIATKÓWKA. W najbliższą środę, 18 października, o godz. 18:00 w hali sportowej przy IX LO im. C.K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 zostanie rozegrana czwarta kolejka spotkań I Ligi Siatkówki Mężczyzn między Exact Systems Norwid Częstochowa a AGH Kraków

Po serii trzech zwycięstw zawodnicy Exact Systems zajmują drugą lokatę w tabeli.

Cennik:
bilet normalny : 6 zł
bilet ulgowy : 3 zł.
Sprzedaż biletów od godz. 17:00.

W związku z obchodzonymi w naszym mieście w miniony weekend senioraliami wszyscy seniorzy, którzy pojawią się na meczu z wnukami, mają zagwarantowany wstęp gratis!

Akcja „ W sportowym duchu przez całe życie” organizowana jest przy współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim.„Kawiarenka dla Seniora” popularniejsza niż w poprzednich edycjach

16 październik, 2017 - 07:00

AKCJA. Już 2500 kuponów wydano w ramach realizowanej przez MOPS akcji „Kawiarenka dla Seniora”. To imponująca liczba – w zeszłym roku w ramach całej edycji, która trwa tradycyjnie od maja do grudnia, wydano 2200 karnetów

To już dziesiąta edycja akcji. Jej założenia są bardzo proste. Dzięki uprzejmości restauratorów seniorzy (osoby 60+ zamieszkujące Częstochowę) mogą odebrać w MOPS specjalne karnety, uprawniające do zakupu w wybranych lokalach kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę.

W tym sezonie do swoich lokali zaprosiło seniorów aż piętnastu restauratorów, właścicieli klubów i kawiarni – to o trzech więc niż w 2016 roku.

Warto dodać, że w bieżącym roku w akcji bardzo chętnie uczestniczą również podopieczni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2, którzy w grupach wraz z opiekunami odwiedzają częstochowskie kawiarnie, korzystając z oferty w ramach akcji.

Gdzie i kiedy można odbierać kupony akcji „Kawiarenka dla Seniora”?
Wydawanie talonów zorganizowano w trzech punktach na terenie miasta (trzy razy w tygodniu):
  • wtorki – w godz. 10.30-12.30 – w siedzibie MOPS w Częstochowie przy ul. POW 2,
  • środy – w godz. 10.00-11.00 – w siedzibie MOPS w Częstochowie przy al. Niepodległości 20/22,
  • czwartki w godz. 9.30-11.30 w siedzibie MOPS w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13.

Lista miejsc, gdzie można zrealizować kupon:
Restauracja TORRA – Częstochowa, ul. Racławicka 2,
Klub PARADOKS – Częstochowa, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii Częstochowskiej),
Restauracja TOPOLLINO – Częstochowa, al. NMP 67,
Restauracja POP-ART – Częstochowa, Skwer Solidarności,
Kawiarnia CAFE BELG – Częstochowa, al. NMP 32,
Kawiarnia CAFFE DEL CORSO – Częstochowa, al. NMP 53,
Gospoda Rybna – Częstochowa, ul. Focha 16,
Gospoda ZŁOTY GARNIEC – Częstochowa, ul. Iglasta 8,
Klubokawiarnia PESTKA – Częstochowa, al. NMP 37 lok. 17,
Kawiarnia ALTIS CAFE PĄCZKARNIA – Częstochowa, al. NMP 16,
Restauracja GOURMET DEL CORSO – Częstochowa, al. NMP 59,
Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE – Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 11 pawilon 7
oraz nowe lokale, które dołączyły w tym roku:
– Klubokawiarnia „ALTERNATYWA 21” – Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20,
– Kawiarnia „CZEKOLADOWY RAJ” – Częstochowa, al. NMP 37 lok. 14,
– Kawiarnia „CAFE 29” – Częstochowa, al. NMP 29.
(Źródło: MOPS Czestochowa)Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta