Autoryzowany Dealer Ford. Frank-Cars Autoryzowany Dealer Forda, Częstochowa, ul. Jagiellońska 147, tel. 34 365 05 75
 

Aktualności

Częstochowa gotowa na pierwszy szczyt pielgrzymkowy

W Częstochowie - 12 sierpień, 2017 - 09:59
Częstochowa jak co roku przygotowała plan zabezpieczenia tras wejść pielgrzymek, organizacji infrastruktury komunikacyjnej, medycznej, sanitarnej i czystości w związku z obchodami Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Plan obowiązuje do 15 sierpnia.


50-lecie koronacji cudownej figury MATKI BOŻEJ LEŚNIOWSKIEJ

Częstochowskie24 - 12 sierpień, 2017 - 09:34

W sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie k. Częstochowy trwają uroczystości związane z upamiętnieniem dokonanej pół wieku temu koronacji cudownej figury Matki Bożej koronami papieskimi. Uroczystość odbyła się 13 sierpnia 1967 r. – wbrew licznym utrudnieniom i przeszkodom stwarzanym przez władze komunistyczne. Historycznego aktu dokonali Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski.

Pół wieku po historycznym wydarzeniu ojcowie paulini, którzy sprawują opiekę nad sanktuarium, zapraszają na rocznicową uroczystość dziękczynną. Jubileuszowej Mszy św. 13 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 będzie przewodniczył abp senior Józef Michalik z Przemyśla.

Łaskami słynąca figura Matki Bożej zwanej Uśmiechniętą jest obecna na ziemi leśniowskiej od 1382 r. Podkreślił to podczas uroczystości koronacyjnej Prymas Wyszyński, mówiąc: Pani Leśniowska, mimo swych trudnych dziejów, wytrwała, pozostała tu, jest, czuwa, błogosławi, pociesza, raduje, budzi ufność i krzepi ducha.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: www.lesniow.plKonkurs na mural w ramach Różewicz Open Festiwal

Częstochowskie24 - 12 sierpień, 2017 - 08:26

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają do udziału w konkursie na PROJEKT MURALU inspirowanego twórczością Tadeusza Różewicza. Konkurs organizowany jest w ramach Różewicz Open Festiwal 2017 ph. „Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę…”. Lokalizacja muralu to ściana budynku przy ul. Bugaj 4. Istotny jest kontekst miejsca – to dawny budynek szkoły podstawowej, do której uczęszczali bracia Różewiczowie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Projekty (max trzy) wraz z metryczką należy przesyłać na adres MDK Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko lub mailem na adres rozewiczopen@mdkradomsko.pl do 28 sierpnia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej www.mdkradomsko.plUmowa-zlecenie – co warto o niej wiedzieć?

NTC - 12 sierpień, 2017 - 05:00

Pracując w oparciu o nie, nie musimy wypełniać poleceń przełożonych. Umowy cywilnoprawne są elastyczne, ale nie zapewniają nam wielu uprawnień, z jakimi wiąże się wykonywanie obowiązków na podstawie stosunku pracy. Sprawdź, czym charakteryzuje się umowa-zlecenie.

Kodeksy cywilny – umowa-zlecenie
               Poszukując zatrudnienia, np. na stronach takich jak Pracuj.pl, znajdujemy oferty pracy wiążące się z zawarciem umowy-zlecenia. Przepisy, które się do niej odnoszą, można znaleźć w kodeksie cywilnym (art. 734-751: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093).
               Podpisując umowę, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Realizacja zadania nie musi wiązać się z uzyskaniem konkretnego rezultatu. Aby uniknąć trudności w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, warto zawrzeć umowę na piśmie. Ważne, by w dokumencie widniały podpisy obu stron. Ustalenia dotyczące np. płatnego urlopu czy miejsca i czasu wykonania zlecenia, mogą być dowolne.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy
               Osobie zatrudnionej na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa, której wysokość zależy od poziomu najniższego wynagrodzenia za pracę. Zleceniodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy. Powinien robić to w taki sposób, aby Państwowa Inspekcja Pracy lub inne organy kontrolujące nie miały trudności z określeniem stawki godzinowej dla danego zleceniobiorcy.

Składki ZUS od umowy-zlecenia
               Umowa-zlecenie stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o kwoty potrącane z wynagrodzenia zatrudnionego oraz regulowane ze środków pracodawcy.

Zleceniobiorca opłaca:
 • składkę emerytalną – 9,76% pensji brutto,
 • składkę rentową – 6,5% pensji brutto,
 • składkę chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy) – 2,45% płacy brutto,
 • składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy, której wysokość oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.
 • Zleceniodawca opłaca:
  • składkę emerytalną – 9,76% płacy brutto,
  • składkę rentową – 6,5% płacy brutto,
  • składkę wypadkową – od 0,4 do 3,6% płacy brutto,
  • składkę na Fundusz Pracy – 2,45% płacy brutto,
  • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% płacy brutto.
  Kiedy trzeba odprowadzać składki od umowy-zlecenia?                Obowiązek opłacania składek istnieje m.in. wtedy, gdy umowa-zlecenie:
  • stanowi jedyny tytuł ubezpieczeń społecznych;
  • jest zawierana z pracodawcą, z którym pozostajemy w stosunku pracy;
  • jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a emerytem – składki są potrącane do momentu, w którym wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia przekroczy wysokość płacy minimalnej.

  Kiedy nie trzeba odprowadzać składek od umowy-zlecenia?
                 Obowiązek odprowadzania składek ZUS od zlecenia nie występuje, gdy umowa jest zawierana z uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 roku życia.Z Mazur na Jasną Górę

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 17:18

Po 17 dniach drogi na Jasną Górę weszła pielgrzymka z Suwałk. To grupa, która przeszła najwięcej kilometrów spośród pielgrzymek z diecezji ełckiej, bo aż 560. Było to nie lada wyzwanie. Pątnicy wykorzystali swój urlop, aby przyjść przed tron Najświętszej Maryi Panny, mówi ks. Marek Godlewski, kierownik grupy:
– Bardzo wielkie ukłony w ich stronę, że potrafią wygospodarować ten czas, chociaż dużo osób aktywnych zawodowo dojeżdżało do nas w trakcie pielgrzymki, aby móc w miarę możliwości jak najdłużej uczestniczyć. Ale byli i tacy, którzy szli z nami przez wszystkie 17 dni.
Pielgrzymi szli wsłuchując się w konferencje na temat słów z ewangelii św. Mateusza: „Idźcie i głoście”, które są także hasłem obecnego roku duszpasterskiego.

KN„Wstań z kanapy, chodź z nami!”

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 17:17

Ponad 2,5 tys pątników z diecezji bielsko-żywieckiej zakończyło dzisiaj swój pielgrzymkowy szlak. Jest to liczba o ok. 200 większa niż w ostatnim roku. Charakterystycznym dla tej pielgrzymki jest duża liczba rodzin z dziećmi. W tym roku najmłodszy uczestnik, który przybył do Częstochowy z rodzicami, miał tylko 5 miesięcy. Wiele grup pielgrzymkowych było grupami młodzieżowymi, mówi ks. Damian Koryciński, przewodnik pielgrzymki bielsko-żywieckiej:
– Myślę, że młodzież zawsze chętnie bierze udział w pielgrzymkach. Można zauważyć, że nasza polska młodzież nie jest taka, jak się ją przedstawia. Są rozśpiewani, kulturalni… Jest mnóstwo wspaniałych ludzi. Potrafią się zachować, bawić się, modlić, cierpieć, radować się.
Idąc pielgrzymi rozważali swoje dwie wielkie godności:
– Hasłem pielgrzymki było: „Wstań z kanapy, chodź z nami”. Nawiązaliśmy do słów papieża Franciszka, które wypowiedział w Krakowie. Mówił, żeby zerwać z codziennością i ospałością, a wziąć się do życia. Niestety wielu ludzi dziś żyje tak, jakby umarło. Wpajaliśmy sobie i pątnikom przez ten czas drogi, aby bardziej być człowiekiem i chrześcijaninem, bo to nasze dwie wielkie i nierozłączne godności. – mówi ks. Koryciński
Jednocześnie treści pielgrzymki nawiązywały rocznic obchodzonych w roku 2017:
– Towarzyszyły nam takie trzy motywy. Pierwszy i myślę, że najważniejszy, to 300-lecie koronacji Obrazu Matki Najświętszej. Drugi to 100-lecie objawień fatimskich, gdzie Matka Boża wzywa nas do nawrócenia, do wstania z kanapy. Trzeci motyw, to 25-lecie istnienia naszej diecezji. Dziękujemy za nasz Kościół, wypraszamy potrzebne łaski dla naszych pasterzy oraz modlimy się o powołania do zakonu, kapłańskie, ale także o powołania do rodzin. – podkreśla ks. Damian – Bycie żoną, matką, ojcem i mężem, to powołanie równie ważne jak kapłańskie.
Podobnie jak w poprzednich latach w pielgrzymce szli Węgrzy. Z roku na rok zwiększa się ich liczba. Szła także rodzina z Hiszpanii i kilka osób z Holandii. Organizatorzy mają nadzieję, ze w przyszłości uda się zaprosić również Słowaków i Czechów, z którymi sąsiaduje diecezja.

KNMałe kotki czekają na nowy dom

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 15:42

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku na nowy dom czeka aż 17 kociąt w wieku od kilku tygodni do kilku miesięcy. Do końca sierpnia adopcja maluchów odbywa się za złotówkę.

Lipiec był miesiącem rekordowym jeśli chodzi o adopcję zwierząt. Nowy dom znalazło 19 kotów i 26 psów. – Pamiętajmy jednak, że wakacyjne miesiące to równocześnie czas, kiedy do schroniska trafia dużo więcej zwierząt niż w innych miesiącach w roku – zwracają uwagę pracownicy schroniska.

W schronisku obecnie przebywa 40 kotów i 110 psów. Na nowy i odpowiedzialny dom czeka aż 17 małych kotów.  Do końca sierpnia kocie maluchy można adoptować za złotówkę. Obecnie w schronisku nie ma szczeniaków.

Źródło: radomsko.plBudżet obywatelski w Częstochowie. Padł rekord w ilości złożonych wniosków

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 14:01
Aż 785 wniosków wpłynęło w tym roku do budżetu obywatelskiego. Taka ilość nie padła w żadnej z dotychczasowych trzech edycji.


W trosce o bezpieczny wydłużony weekend

Policja - 11 sierpień, 2017 - 13:00
Przed nami kolejny długi weekend, podczas którego wielu kierowców uda się w trasy. Aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu, a później cały i zdrowy powróć do swego domu, nad bezpieczeństwem podróżnych będą czuwać policjanci. Mundurowi zwrócą uwagę nie tylko na stan techniczny pojazdów, ale i to, czy podróżni mają zapięte pasy oraz skontrolują prędkość i trzeźwość kierowców. Wiele osób korzystając ze słonecznej pogody będzie wypoczywało nad wodą. Apelujemy o rozwagę!


Kampania „Trzeźwo do celu”

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 12:21

W sierpniu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku, wspólnie z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i przedstawicielami stowarzyszeń abstynenckich, w ramach II edycji kampanii „TRZEŹWO DO CELU”, w wyznaczonych dniach tygodnia, prowadzą działania mające na celu eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących.
Działania, przede wszystkim mają charakter informacyjno-edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej co do zagrożeń i konsekwencji wynikających z kierowania pojazdami, przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Kampania ma również za zadanie dążenie do zmiany mentalności osób postronnych, w tym pasażerów pojazdów, które to powinny reagować na choćby próby siadania za kierownicę po alkoholu. W ramach działań, kierowcom wręczane są ulotki oraz breloczki z logo miasta oraz hasłem: „Prowadzę, jestem trzeźwy”.KPP Lubliniec. Pijany częstochowianin jechał autem z piątką dzieci

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 12:07
Lublinieccy policjanci zatrzymali w czwartek, 10 sierpnia dwóch pijanych kierowców. Jeden podróżował sam, drugi przewoził w samochodzie sześć osób, w tym piątkę dzieci.


Leśna plantacja konopi w rękach częstochowskich policjantów

Policja - 11 sierpień, 2017 - 12:00
Policjanci z referatu do walki z przestępczością narkotykową częstochowskiej komendy trafili na koleją nielegalną uprawę konopi indyjskich. 16 sadzonek rosło w młodniku leśnym w gminie Poczesna. O ich uprawę podejrzanych jest dwóch mężczyzn w wieku 30 i 24 lat. Starszy z zatrzymanych usłyszał też zarzuty posiadania marihuany oraz broni i amunicji gazowej bez wymaganego pozwolenia.


Maryja zawsze wskazuje na Syna – rok jubileuszu na Jasnej Górze

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 11:39

Pielgrzymi przychodzą na Jasną Górę przez cały rok, ale tradycyjnie to sierpień jest miesiącem pielgrzymkowego szczytu. W tym roku, roku jubileuszowym, 300 lat po koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieskimi, maryjne uroczystości na Jasnej Górze nabierają szczególnego charakteru. O tym, dlaczego przychodzimy do Maryi i co mówi do nas Jej jasnogórska Ikona, w rozmowie z o. Tomaszem Tlałką OSPPE:

Rozmawiała Aleksandra MieczyńskaKarta Różnorodności w Częstochowie. Koniec z dyskryminacją w pracy

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 11:08
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podpisał w czwartek, 10 sierpnia dokument, którego zapisy zakazują dyskryminacji oraz promują różnorodność w miejscu pracy. Inicjatywa ma charakter dobrowolny.


Kolejne ostrzeżenie przed upałami!

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 10:27

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. W piątek (11 sierpnia) w województwie śląskim po godz. 14.00 temperatura może przekroczyć 36 stopni Celsjusza.
W trakcie upalnych dni należy unikać przebywania w pełnym słońcu, a jeśli to możliwe, najlepiej pozostać w domu. Jeśli musimy wyjść na zewnątrz, pamiętajmy o nakryciu głowy, założeniu luźnej i przewiewnej odzieży, najlepiej z naturalnych tkanin. W ciągu dnia powinniśmy też nawadniać organizm i pić dużo niegazowanej wody. W ochłodzeniu mieszkań pomocne może być zasłonięcie okien.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje również, że upały szczególnie źle znoszą osoby starsze i mające problemy z układem krążenia, dlatego należy zwracać na nie uwagę. W gorące dni nie należy pod żadnym pozorem pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach.Częstochowscy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o uprawę konopi indyjskich

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 10:10

Policjanci z referatu do walki z przestępczością narkotykową częstochowskiej komendy trafili na koleją nielegalną uprawę konopi indyjskich. 16 sadzonek rosło w młodniku leśnym w gminie Poczesna. O ich uprawę podejrzanych jest dwóch mężczyzn w wieku 30 i 24 lat. Starszy z zatrzymanych usłyszał też zarzuty posiadania marihuany oraz broni i amunicji gazowej bez wymaganego pozwolenia.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.Policjanci z Częstochowy odkryli kolejną plantację marihuany

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 10:04
Częstochowscy policjanci trafili na kolejną plantację konopi indyjskich. Kilkanaście sadzonek rosło w młodniku leśnym w gminie Poczesna. O ich uprawę podejrzanych jest dwóch mężczyzn w wieku 30 i 24 lat. Starszy z nich miał również pistolet gazowy i amunicję.


Strażnicy miejscy ujęli złodzieja

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 10:00

Dzięki współpracy z operatorem miejskiego monitoringu strażnicy miejscy ujęli 47-letniego mężczyznę, który w rejonie Jasnej Góry okradł dwie śpiące osoby.
Do zdarzenia doszło w czwartek (10 sierpnia) około godz. 21:35 w rejonie ul. 7-Kamienic. Pracownik Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu zauważył jak nieznany mężczyzna podchodzi do dwóch śpiących na trawniku osób i kradnie im reklamówkę. Powiadomieni strażnicy miejscy mając rysopis sprawcy ruszyli do poszukiwań. Sprawca został szybko zlokalizowany przy Pasażu Bareły. Na widok patrolu Straży Miejskiej mężczyzna zaczął zachowywać się nerwowo. W skradzionej reklamówce strażnicy miejscy ujawnili dowód osobisty i kartę bankomatową oraz telefon komórkowy należące do okradzionej kobiety. Przy sprawcy ujawniono również portfel z dokumentami i kartą bankomatową na nazwisko innej drugiej kobiety. Strażnicy miejscy skontaktowali się z osobami okradzionymi. Okradziona kobieta poinformowała strażników miejskich, że w nieznanych okolicznościach utraciła dokumenty.
47-letni sprawca z uwagi na fakt, że znajdował się pod wpływem alkoholu został umieszczony w OPOPA i pozostawiony do dyspozycji funkcjonariuszy z I KP. Teraz odpowie za swój czyn.
To kolejne zdarzenie, w którym potwierdziło się, jak bardzo przydatny jest miejski monitoring wizyjny.Jak podróżować w czasie – warsztaty historyczno-fotograficzne. W ramach projektu Willa Kreatywnych Działań warsztaty twórcze.

Częstochowskie Informacje - 11 sierpień, 2017 - 09:49
17–18 sierpnia 2017, godz.: 11.00–15.00 Jak jedno stare zdjęcie może stać się wehikułem przenoszącym nas w czasie i odkrywającym przed nami światy wydawałoby się już nieistniejące? Jak samemu stać się badaczem lokalnej historii i jaką formę prezentacji przyjąć mogą odkryte przez nas mikrohistorie? Dwudniowe zajęcia fotograficzne będą uczyć metod i technik pracy lokalnego badacza historii, a następnie pozwolą stworzyć własną opowieść o przeszłości w oparciu o materiały audiowizualne. Efektem warsztatów będzie stworzenie koncepcji własnej wypowiedzi artystycznej bazującej na archiwaliach.

Prowadzący: Wojtek Mazan – założyciel i lider Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, w ramach którego realizuje projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną. Fotograf, lokalny aktywista. W 2016 r. wydał książkę fotograficzną „Szmul Muszkies – fotograf profesjonalny”.

Szczegółowe informacje na stronie www.muzeumczestochowa.pl

Wstęp na wszystkie zajęcia jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: http://gaudemater.pl/imprezy-cykliczne/willa-kreatywnych-dzialan/
Zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka Promocji Kultury “Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1)
Partnerem projektu jest : Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
Projekt Willa Kreatywnych Działań warsztaty twórcze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Częstochowy


Częstochowski PUP ma jeszcze pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 09:31
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wciąż dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację bezrobotnych.


[PRACA] LIFE ON czyli aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Częstochowskie Informacje - 11 sierpień, 2017 - 09:16
Łowcy Pracy to nowoczesna agencja zatrudnienia, której głównym celem jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Dzięki pracy z osobami z niepełnosprawnościami agencja zna ich problemami zdrowotne i społeczne.

Specjalnie dla nich zorganizowano akcję „LIFE ON czyli aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Dla wszystkich osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przygotowano darmowe vouchery na: basen, siłownie, korty tenisowe, zabiegi z fizjoterapeutą.
W ramach projektu można również bezpłatnie skorzystać z doradztwa w zakresie: rent, orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, podjęcia zatrudnienia oraz form pomocy PFRON.
Podstawowym profilem działalności Łowców Pracy jest rekrutacja i udostępnianie pracowników. Agencja świadczy usługi pośrednictwa pracy oraz outsourcingu pracowniczego.Dzięki swoim działaniom zwiększa odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych na umowę o pracę. Podnosi świadomość pracodawców na temat korzyści gospodarczych i społecznych wynikających z zatrudnienia takich osób.

Łowcy Pracy ul.Śląska 28 lokal 21, 42-200 Częstochowa Biuro czynne: pn. - pt. 8:00-16:00


Koncert „Kropelki czasu” Jarosława Woszczyny

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 08:31

Sierpniowym koncertem „Muzyczny Punkt Spotkań Jarosława Woszczyny” kończy piąty rok obecności w alejach. Tym razem, idąc za licznymi sugestiami ze strony publiczności, wystąpi sam gospodarz cyklu, grający na saksofonach, klarnecie i EWI (dęty instrument elektroniczny). Jarosław Woszczyna ma na swym koncie współpracę z wieloma znanymi zespołami i wykonawcami, między innymi z T.LOVE, Formacją Nieżywych Shabuf, DAAB,Ya Hozną Renaty Przemyk, Waynem Bartlettem, Ewą Błaszczyk.

Na program koncertu złożą się utwory skomponowane zarówno przez częstochowskiego saksofonistę jak i znane kompozycje innych autorów, w różnych stylach i aranżacjach. Zapraszamy o w piątek (11 sierpnia) o godz. 18.00 na Plac Biegańskiego.W razie złej pogody koncert odbędzie się w Kawiarni Słodko Gorzki, al. NMP 64/78.

fot. Szymon BerezińskiOkradł śpiące kobiety w rejonie Jasnej Góry. W ujęciu sprawcy pomógł monitoring

W Częstochowie - 11 sierpień, 2017 - 08:26
Dzięki miejskiemu monitoringowi strażnicy miejscy ujęli 47-letniego mężczyznę, który w rejonie Jasnej Góry okradł dwie śpiące osoby.


11 sierpnia utrudnienia w ruchu drogowym

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 08:19

Zawierciańscy policjanci informują o utrudnieniach w ruchu drogowym. W piątek (11 sierpnia) w godzinach 15:00 – 17:00 ruch drogowy na terenie sołectwa Goleniowy będzie utrudniony. Mieszkańcy tej miejscowości organizują protest, w trakcie którego będą przechodzić po oznakowanym przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi krajowej nr 78. Podczas zgromadzenia, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, będą wskazywać kierowcom wyznaczone objazdy.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków drogowych, a także sygnałów dawanych przez policjantów.

Prosimy o wybieranie w tym czasie trasy, omijającej miejscowość Goleniowy.Więcej pieniędzy na ekologiczne piece

Częstochowskie24 - 11 sierpień, 2017 - 07:38

Dodatkowe 200 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację systemów grzewczych. O zwiększeniu środków na ten cel przesądziło duże zainteresowanie mieszkańców możliwością uzyskania miejskiej dotacji.

Wnioski o dotację na zakup bardziej przyjaznych środowisku systemów grzewczych można było składać do 30 maja. Środki zarezerwowane wcześniej w budżecie Częstochowy na ten cel wynosiły 180 tys. zł i były już znacząco wyższe od kwoty ubiegłorocznej. Mieszkańców chcących wymienić swoje piece na nowocześniejsze – a jednocześnie zadbać o lepszą jakość miejskiego powietrza – było jednak tak wielu, że prezydent podjął decyzję o zwiększeniu puli środków o dodatkowe 200 tys. zł.

O wsparcie mogły ubiegać się osoby, które zdecydowały się na demontaż źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, miałem bądź koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. O dotację sięgającą 50% kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu) – jednak nie więcej niż 3 tys. zł – można było ubiegać się przy wymianie kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy (np. ekogroszek). Z kolei w przypadku wymiany ogrzewania węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, podłączenia do miejskiej sieci c.o. bądź ogrzewania elektrycznego, kwota dotacji to 50 % kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu) lub podłączenia do sieci c.o. – jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Mieszkańcy, którzy inwestują w innego rodzaju usprawnienia służące poprawie stanu środowiska, także mogą liczyć na finansowe wsparcie miasta, określone uchwałami przyjętymi przez radnych w lutym tego roku. Tak więc 70 tys. zł z tegorocznego budżetu wyasygnowano na zadania związane z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli montaż kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Wnioski o dotacje mieszkańcy składali do 30 maja. Z kolei 10 tys. zł w miejskim budżecie przeznaczono na dotacje dla osób, które w tym roku zdecydowały się na usunięcie z budynków gospodarczych lub mieszkalnych elementów zawierających azbest. W tym przypadku przyjmowanie wniosków zakończyło się 14 lipca.

Miasto wystartowało na wiosnę z dużym programem dotacji do montażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE): instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła. To projekt z planowanym budżetem ponad 5 mln realizowany w formule „Słonecznej Gminy”, który ma być współfinansowany z Unii Europejskiej. W naborze zgłosiło się do niego ok. 160 osób.Rombor - łożyska kulkowe,dwurzędowe,mikrołożyska,łożyska kulkowe jednorzędowe,łożyska walcowe,łożyska wahliwe,łożyska igiełkowe,łożyska kulkowe skośne,łożyska do klimatyzacji,łożyska specjalne,łożyska samochodowe,łożyska standardowe,łożyska toczne,łożyska przemysłowe

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska, wykonuje druki dla uczelni, szkół oraz urzędów, świadectwa szkolne oraz dzienniki

MaszTu.pl - nowoczesny katalog stron! Maksymalnie.pl dobry katalog! wKatalog.pl - Wielki, Wspaniały i Wypasiony!
Katalog OSPI Oto-Ślub.pl - Ogólnopolski katalog firm ślubno weselnych Buduj Remontuj Urządzaj - branżowy katalog firm
Moto-oto - katalog motoryzacyjny! Lekarze Gabinety - ogólnopolski katalog medyczny SeoKatalog.Pro - profesjonalny katalog stron!
Info.OSPI.pl - informacje OSPI Terminale płatnicze częstochowa, kasy fiskalne Częstochowa, kasy czestochowa World Web Directory 2de.pl

 

Częstochowskie Informacje

Kasy fiskalne, kasy dla lekarzy, kasy dla prawników, Częstochowa, dobra-cena.com Jolanta

 
 
Subskrybuje zawartość